NHG-grens omhoog

In 2023 gaat de grens voor hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) omhoog. NHG is dan mogelijk voor huizen met een waarde tot €405.000. Wilt u energiebesparende maatregelen meefinancieren? Dan mag u meer lenen dan de waarde van het huis. De maximale waarde van het huis is dan nog steeds € 405.000 maar u mag dan tot € 429.300 lenen. De eenmalige kosten die u betaalt voor het afsluiten van een NHG-hypotheek (de borgtochtprovisie) blijven 0,6% van de hypotheek.

Woonquotes voor berekenen maximale hypotheek 

Ieder jaar publiceert het Nibud nieuwe woonquotes. Deze woonquotes bepalen hoeveel procent van het inkomen aan een hypotheek mag worden besteed. Op de website van het Nibud kunt u hier meer over lezen. Vanaf 2023 telt het tweede inkomen volledig mee bij het berekenen van de hypotheek. Voorheen was dit 90% en nu dus 100%. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Verdere verlaging hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrenteaftrek wordt al een paar jaar versneld afgebouwd. De maximale hypotheekrenteaftrek daalt vanaf 1 januari 2023 van 40% naar 36,93%.  Dit geldt alleen voor de hogere inkomens met een bruto jaarinkomen vanaf € 73.031. Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie.

Overdrachtsbelasting

Kopers onder de 35 jaar die zelf in het huis gaan wonen, hoeven ook in 2023 geen overdrachtsbelasting te betalen. Voorwaarden zijn dat het huis niet meer dan €440.000,- mag kosten en dat de koper het huis zelf gaat wonen. Kopers ouder dan 35 jaar die zelf in het huis gaan wonen, betalen 2% overdrachtsbelasting. Kopers van een huis voor de verhuur betalen vanaf 2023 10,4% overdrachtsbelasting. In 2022 was dit 8%. Op deze manier hoopt het kabinet de positie van starters en doorstromers op de woningmarkt ten opzichte van beleggers te versterken.

Schenkingsvrijstelling eigen woning

Bent u tussen de 18 en 40 jaar en wilt u een schenking gebruiken voor de eigen woning? Bijvoorbeeld voor de aankoop, een verbouwing of het aflossen van de hypotheek? Dan betaalt u over een bedrag dat de Belastingdienst bepaalt (de schenkingsvrijstelling) geen schenkbelasting. De schenkingsvrijstelling wordt op 1 januari 2023 verlaagd van €106.671 tot €28.947. Heeft u een schenking voor de eigen woning ontvangen in 2021 of 2022? Dan mag u deze schenking nog in 2023 gebruiken voor het vergoedingsvrij aflossen op uw hypotheek als u aan de voorwaarden van de Belastingdienst voldoet. Op de website van de Belastingdienst leest u welke voorwaarden van toepassing zijn.

Meer weten?

Vraag ernaar bij uw financieel adviseur. Of neem contact op met onze Hypotheek Service Desk.