Hartelijk dank, wij hebben het formulier ontvangen

Stuur de akte van overlijden en de eventuele andere documenten via e-mail  naar bijzonderbeheer@lloydsbank.nl of per post naar de afdeling Bijzonder Beheer van Lloyds Bank, Antwoordnummer 39115, 1090 WC in Amsterdam (een postzegel is niet nodig). 

Daarna ontvangt u een brief van ons. In deze brief bevestigen wij uw melding. Ook laten wij u in deze brief weten of wij nog andere documenten van u nodig hebben. Als u dat prettig vindt, nemen wij telefonisch contact met u op om de eventuele vervolgstappen met elkaar te bespreken.