Uw financiële ruimte gebruiken?

Dat kan. Hieronder leest u hoe u tussentijds kunt aflossen en waarmee u rekening moet houden.

Hoeveel mag ik jaarlijks extra aflossen?

Voor de meeste hypotheken van Lloyds Bank geldt dat u per leningdeel jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom kunt aflossen. Dat kost u dan niets extra's. Lost u meer af dan 10%, dan betaalt u hiervoor een zogeheten 'vergoeding vervroegd aflossen' (deze vergoeding werd voorheen vaak een 'boete' genoemd). Lees in de voorwaarden van uw Lloyds Bank Hypotheek hoe deze vergoeding wordt berekend.

Wanneer onbeperkt extra aflossen?

In de volgende gevallen kunt u onbeperkt extra aflossen, zonder dat u daarvoor een vergoeding vervroegd aflossen betaalt:

 • Als u een hypotheek met variabele maandrente heeft
 • Als de woning verkocht wordt, of bij executieverkoop van de woning
 • Als u of uw partner komt te overlijden
 • Bij tenietgaan van het onderpand. Bijvoorbeeld als de woning (het onderpand) verwoest wordt door brand
 • Op de datum van de renteherziening. Dit betekent dat de aflossing moet samenvallen met de datum van de renteherziening
 • Als u aflost met geld uit het bouwdepot

Boetevrij aflossen tot € 100.000,-

In 2018 kunt u boetevrij aflossen tot een bedrag van € 100.000,-, mits het geld verkregen is uit een schenking. Wij stellen u hiermee in gelegenheid gebruik te maken van de fiscaal verruimde schenkingsvrijstelling. Kijk op belastingdienst.nl voor meer informatie over schenken.

Waarom extra aflossen?

Aflossen op uw hypotheek heeft tot gevolg dat uw maandlasten omlaag gaan. U betaalt na de extra aflossing minder rente en uw maandelijkse aflossing of spaarpremie gaat omlaag.

Daarnaast kan extra aflossen verstandig zijn als uw huis 'onder water staat'. Dat is het geval als uw hypotheekschuld hoger is dan de waarde van uw woning. Door op zo'n moment extra af te lossen, heeft u minder kans op een restschuld bij de verkoop van uw woning.

Gevolgen van extra aflossen

Extra aflossen op uw hypotheek heeft behalve lagere lasten vaak ook nog andere gevolgen. Het is verstandig om hierover na te denken, voor u een extra aflossing doet. Denk bijvoorbeeld aan:

 • fiscale gevolgen
 • successie- en schenkrecht
 • een (toekomstige) verhuizing
 • de ontwikkeling van de spaar- en hypotheekrente
 • uw persoonlijke (financiële) situatie

Laat u goed adviseren voor u een beslissing neemt.

Mogelijk leidt de extra aflossing ertoe dat u in een lagere tariefsklasse valt en minder hypotheekrente hoeft te betalen. Neem contact met ons op als u denkt dat dit het geval is.

Hoe kunt u aflossen?

Lloyds Bank schrijft maandelijks het hypotheekbedrag af van uw betaalrekening. In uw afschrift ziet u naar welk rekeningnummer dit bedrag wordt overgemaakt. Extra aflossingen kunt u naar datzelfde rekeningnummer overmaken.

Per aflossing geldt een minimaal bedrag van € 250,-. Vermeld in de omschrijving van uw overboeking het hypotheeknummer en het leningdeelnummer waarop u wilt aflossen.

In de maand ná de maand waarin u de aflossing heeft gedaan, ontvangt per post een overzicht van uw hypotheek. Hierin staat uw nieuwe termijnbedrag. U kunt dit ook zien via 'Mijn Hypotheek'.

Heeft u een spaarhypotheek?

Dan zijn er nog een aantal extra aandachtspunten bij een tussentijdse aflossing. Zo moet u bijvoorbeeld rekening houden met:

 • de maximale bandbreedte tussen de hoogste en de laagst betaalde premie op uw spaarverzekering
 • een eventuele (toekomstige) rentewijziging en de daarmee samenhangende premie op uw spaarverzekering
 • de verlaging van uw spaardoel en dekking in geval van overlijden

Laat u goed adviseren voor u een beslissing neemt.

Vragen?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden en gevolgen voor uw persoonlijke situatie? Neem dan contact op met de Hypotheek Service Desk.

Onze medewerker kan u vertellen over welke mogelijkheden er zijn, maar geeft u geen advies.

Voor meer informatie verwijzen wij u ook naar onze Regeling Vervroegde Aflossing.

Wilt u advies over extra aflossen op uw Lloyds Bank Hypotheek? Neem dan contact op met een onafhankelijk hypotheekadviseur.