Hoe is uw hypotheek opgebouwd?

Een hypotheek is vaak opgebouwd uit meerdere leningdelen. Bijvoorbeeld een deel annuïtair en een deel aflossingsvrij. Elk leningdeel heeft zijn eigen specifieke kenmerken, zoals rentepercentage, rentevastperiode of aflossingsvorm. De hypotheekvorm die u kiest, bepaalt hoeveel restschuld u heeft aan het einde van de looptijd van uw hypotheek. Bij lineaire en annuïtaire hypotheken is de restschuld aan het einde van de looptijd bijvoorbeeld altijd € 0,-. Terwijl bij levenhypotheken en aflossingsvrije hypotheken er vaak nog een restschuld overblijft.

Welke hypotheek past het best bij u?

Bent u een starter op de woningmarkt en sluit u een nieuwe hypotheek af bij Lloyds Bank? Dan kunt u deze lineair of annuïtair aflossen. Bent u doorstromer of sluit u een bestaande hypotheek over? Dan is het vaak mogelijk uw huidige hypotheekvorm mee te nemen naar Lloyds Bank.

Een hypotheek kan bestaan uit (een combinatie van) de onderstaande hypotheekvormen:

Bij deze hypotheekvorm blijven uw bruto-maandlasten gelijk tijdens de hele looptijd van de hypotheek. U betaalt dus telkens hetzelfde bedrag aan ons. Wat tijdens de looptijd verandert, is dat u jaarlijks meer aflost, en minder rente betaalt. Dus ook het deel dat aftrekbaar is bij de Belastingdienst wordt kleiner. Hierdoor stijgen uw netto-maandlasten.

Bij een lineaire hypotheekvorm betaalt u de lening gelijkmatig terug. De termijnen bestaan uit rente en aflossing. De rente wordt berekend over het nog openstaande bedrag van de lening. Dit betekent dat de totale lasten (rente en aflossing) aan het begin van de looptijd relatief hoog zijn. De hoofdsom is dan nog groot, dus betaalt u veel rente. Omdat de hoofdsom langzaam kleiner wordt, hoeft u steeds minder rente te betalen. Dit kan gunstig voor u zijn als u te maken krijgt met een renteverhoging. Omdat u gelijkmatig heeft afgelost, zijn de totale lasten vaak lager zijn dan aan het begin van de looptijd. Hierdoor heeft een rentestijging minder effect op uw financiële situatie.

Bij deze hypotheekvorm betaalt u alleen rente terug, en niets van wat u geleend heeft voor het huis zelf. Terugbetaling van de hypotheek gebeurt ineens, bij verkoop van de woning. Of op de einddatum van uw hypotheek, met uw eigen geld. Wilt u na het einde van de looptijd (meestal 30 jaar) in uw woning blijven wonen? Dan moet u zelf kapitaal op bouwen om de hypotheek terug te betalen. Wilt u de woning verkopen om de hypotheek terug te betalen? Dan moet u er rekening mee houden dat de woning misschien in waarde daalt. Zorg er dus voor dat u voldoende kapitaal opbouwt om de hypotheek terug te kunnen betalen.

Bij deze hypotheekvorm betaalt u over de lening gedurende de gehele looptijd alleen rente en geen aflossing. U betaalt de lening terug door kapitaal op te bouwen met een kapitaalverzekering.

Kapitaalverzekering

Een kapitaalverzekering sluit u af bij een verzekeraar. Voor de verzekering betaalt u een maandelijkse premie. De premies die u betaalt worden door de verzekeraar belegd. Deze beleggingen kunnen een verschillend risicoprofiel hebben. Welk profiel dat is, bepaalt u in overleg met de verzekeraar, of uw financieel adviseur. Met het beleggingsdeel wordt kapitaal opgebouwd en wordt het leningdeel aan het einde van de looptijd geheel of gedeeltelijk terugbetaald. Hoeveel u kunt terugbetalen, hangt af van het resultaat van de beleggingen.

Aan de kapitaalverzekering zitten risico's vast. De uitkering van de kapitaalverzekering staat niet bij voorbaat vast, omdat de beleggingen minder kunnen opleveren dan vooraf werd verwacht. Er zijn dan 2 mogelijkheden:

De uitkering is lager dan het bedrag van het leningdeel. De waarde van de verzekering op de einddatum van de hypotheek is niet genoeg om de lening helemaal terug te betalen. U heeft dan een restschuld die u op een andere manier moet betalen.

De uitkering is gelijk aan, of hoger dan het bedrag van het leningdeel. Dan kunt u het leningdeel helemaal terugbetalen.

Wilt u weten hoeveel u kunt lenen?

Hypotheken ABC

In de documentatie die u van ons ontvangt staan misschien woorden die u niet kent. Wij leggen u graag de betekenis uit.