Waaraan herkent u de Lloyds Bank Hypotheek

  • Aantrekkelijke rente
  • Extra scherpe rente voor Annuïtair en Lineair
  • Rente: variabel t/m 30 jaar rentevast
  • Is de rente op moment van passeren lager dan de rente in uw hypotheekaanbod? Dan betaalt u deze lagere rente
  • Twee weken bedenktijd over het indicatief hypotheekaanbod, plus een week om het aanbod getekend aan ons terug te sturen
  • Drie maanden tijd om de koop van uw huis af te ronden. Lukt dit niet? Dan is het mogelijk om het bindend hypotheekaanbod met drie maanden te verlengen (hier zijn mogelijk kosten aan verbonden)
  • Uw Lloyds Bank Hypotheek kunt u in veel gevallen mee verhuizen naar uw volgende koopwoning
  • Als de hypotheek niet tot stand komt, betaalt u geen annuleringskosten
  • Verstrekking t/m 90% marktwaarde of tot 100% met NHG
  • Geen kosten voor bouwdepot

Welke hypotheekvormen heeft Lloyds Bank?

Sluit u als starter een nieuwe hypotheek af bij Lloyds Bank? Dan kunt u deze lineair of annuïtair aflossen. Bent u doorstromer of sluit u een bestaande hypotheek over? Dan kunt u vaak uw huidige hypotheekvorm meenemen naar Lloyds Bank.

Lees meer over de verschillende hypotheekvormen.

Handige brochures

Een hypotheek van Lloyds Bank, voor iedereen die aantrekkelijke financiering voor zijn of haar woning zoekt.

Sneller uw hypotheek aflossen

Wilt u uw hypotheek sneller aflossen? Dat kan. Tussentijds aflossen is mogelijk voor iedere hypotheekvorm. U mag per leningdeel jaarlijks tot 10% van het oorspronkelijke hypotheekbedrag aflossen zonder dat u hiervoor een vergoeding moet betalen. Heeft u een hypotheek met een variabele rente? Dan mag u zelfs onbeperkt aflossen. 

Lees meer over het aflossen van uw hypotheek.

Contact opnemen op de manier die u het prettigst vindt