Een hypotheek van Lloyds Bank, voor iedereen die aantrekkelijke financiering voor zijn of haar woning zoekt

Waaraan herkent u de Lloyds Bank Hypotheek

  • Aantrekkelijke rente
  • Extra scherpe rente voor Annuïtair en Lineair
  • Rente: variabel t/m 30 jaar rentevast
  • Is de rente op moment van passeren lager dan de rente in uw hypotheekaanbod? Dan betaalt u deze lagere rente
  • Twee weken bedenktijd over het indicatief hypotheekaanbod, plus een week om het aanbod getekend aan ons terug te sturen
  • Drie maanden tijd om de koop van uw huis af te ronden. Lukt dit niet? Dan is het mogelijk om het bindend hypotheekaanbod met drie maanden te verlengen (hier zijn mogelijk kosten aan verbonden)
  • Uw Lloyds Bank Hypotheek kunt u in veel gevallen mee verhuizen naar uw volgende koopwoning
  • Als de hypotheek niet tot stand komt, betaalt u geen annuleringskosten
  • Verstrekking t/m 90% marktwaarde of tot 100% met NHG
  • Geen kosten voor bouwdepot