U staat op het punt om een hypotheek af te sluiten. Een spannend moment waar veel bij komt kijken. Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent alvorens u de stap neemt om zelfstandig en zonder advies een hypotheek af te sluiten. Naast dat wij u alle informatie over hypotheekvormen en rentestanden geven, willen wij u daarom ook informeren over de risico's die aan het afsluiten van een hypotheek verbonden zijn.

Het is belangrijk om goed over deze risico's en de financiële gevolgen voor uw persoonlijke situatie na te denken, voordat u besluit om een hypotheek af te sluiten of te wijzigen.

Wij hebben een aantal belangrijke risico's voor u op een rij gezet.

Uw inkomen kan in de toekomst dalen

Bijvoorbeeld doordat u uw baan verliest, u met pensioen gaat of als gevolg van echtscheiding. Ook dan moet u de hypotheeklasten kunnen blijven betalen als u in uw woning wilt blijven wonen. Kunt u dit niet en moet u de woning verkopen, dan blijft u mogelijk met een restschuld zitten.

Uw maandlasten kunnen stijgen

Bijvoorbeeld bij een wijziging van de hypotheekrente. Ook andere verplichtingen en hogere uitgaven voor levensonderhoud kunnen zorgen voor hogere maandlasten. Dit kan ook gelden voor kosten die te maken hebben met de woning zoals verzekeringspremies, lokale heffingen, servicekosten en onderhoudskosten. U dient hier vooraf rekening mee te houden, om de betaalbaarheid van uw hypotheek op lange termijn te bepalen.

U moet de lening volledig aflossen

Aan het einde van de looptijd moet de lening volledig zijn afgelost. Dit kan bijvoorbeeld door jaarlijks automatisch een gedeelte van de lening af te lossen (verplicht voor nieuwe hypotheken), door opbouw van kapitaal of door verkoop van uw woning. Als u niet kiest voor volledig aflossing tijdens de looptijd, bestaat er een risico dat de kapitaalopbouw en/of de waarde van de woning onvoldoende zijn om de lening af te lossen. Let u dus goed op hoe u spaart en/of belegt.

Belastingaftrek

Er gelden regels voor de belastingaftrek van de hypotheekrente en afsluitkosten. Deze aftrekmogelijkheid bestaat alleen als u de regels goed toepast. Als blijkt dat u de regels niet goed toepast kan dit leiden tot een terugvordering door de Belastingdienst. Ook kunnen de fiscale regels wijzigen of niet meer van toepassing zijn. Als u niet zeker bent dat u een goed overzicht heeft van alle fiscale regels dient u zich hierover te laten adviseren door een deskundige adviseur.

Uw betalingsverplichting

Als u onvoldoende voorbereid bent op bovenstaande risico’s, kan dit ertoe leiden dat u niet meer aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen of uiteindelijk uw hypotheek niet kunt terugbetalen. Als gevolg hiervan kan de hypotheek worden opgeëist. 

Kunt u de lening niet terugbetalen? Dan wordt de woning gedwongen verkocht, met het risico dat de verkoopopbrengst niet voldoende is om de lening volledig af te lossen. Er ontstaat dan een restschuld. Voor hypotheken zonder NHG bent u zelf verantwoordelijk voor de terugbetaling van deze restschuld. Indien u een hypotheek met NHG afsluit, is het onder voorwaarden mogelijk dat u (gedeeltelijke) kwijtschelding krijgt.

Lees meer over wat u moet doen in geval van betalingsproblemen.

Zelf doen?

Het is belangrijk dat u voldoende kennis heeft van het hypotheekproces, de producteigenschappen, risico’s en de juridische gevolgen van het afsluiten van een hypotheek. Alleen dan is het verantwoord om de hypotheek rechtstreeks, zonder adviseur af te sluiten. Bij onvoldoende kennis van zaken maakt u mogelijk verkeerde keuzes. Als u twijfelt of u over voldoende kennis en ervaring beschikt dient u zich te laten begeleiden door een hypotheekadviseur.