Elke hypotheek brengt risico’s met zich mee. Dit geldt ook voor de Verhuurhypotheek. Het is belangrijk om goed over deze risico's en de financiële gevolgen na te denken, voordat u een Verhuurhypotheek afsluit. Uw financieel adviseur helpt u hierbij. Wij informeren u graag over de mogelijke risico's. Lees deze informatie alstublieft zorgvuldig door zodat u weet waar u aan toe bent.

Belangrijkste risico's van een Verhuurhypotheek

Houd rekening met de risico’s die horen bij het verhuren van een woning met een Verhuurhypotheek:

  • U heeft voor de woning die u verhuurt geen recht op hypotheekrenteaftrek. De maandelijkse kosten zijn dus hoger dan bij een hypotheek voor eigen bewoning. 
  • Uw huurinkomsten kunnen lager zijn dan begroot. Bijvoorbeeld doordat de woning een periode leeg staat, verhuren alleen mogelijk is tegen een lagere huurprijs of doordat de huurder de huur niet of niet helemaal aan u betaalt. 
  • U heeft geld nodig voor de kosten van onderhoud van de woning of het herstellen van eventuele schade. 
  • De vaste lasten kunnen stijgen. Bijvoorbeeld door een verhoging van de onroerendezaakbelasting, de premies voor verzekeringen of de servicekosten. 
  • De woning kan worden gekraakt of door de huurders in verval raken. Ook kunnen de huurders de woning gebruiken voor activiteiten die niet zijn toegestaan zoals onderverhuur of het kweken van hennep.
  • Een huurder heeft recht op huurbescherming. Een huurder wordt onder andere beschermd tegen het opzeggen door de verhuurder. Het kan zijn dat u hier kosten voor moet maken, zoals juridische kosten.
  • De wet- en regelgeving voor verhuurhypotheken kan in de toekomst veranderen, zoals de fiscale behandeling van verhuurinkomsten. Meer over de rechten en plichten van verhuurders leest u op de websites Rijksoverheid.nl en Belastingdienst.nl
  • De waarde van de woning kan dalen. Ook kan een woning in verhuurde staat minder goed verkoopbaar zijn.
  • Naast uw inkomen en uw huurinkomsten heeft u misschien nog andere inkomsten uit vermogen, zoals rente en dividend. De hoogte van uw vermogen en de inkomsten uit dit vermogen kunnen fluctueren. Dit kan gevolgen hebben voor de betalingen voor uw hypotheek. Houd hier dus rekening mee in de beslissingen die u neemt. 


Lees meer over gebruikelijke risico’s van iedere soort hypotheek.

Belangrijk om te weten

Als u onvoldoende bent voorbereid op deze risico’s, kan het zijn dat u niet meer aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen of dat u uw Verhuurhypotheek op de einddatum niet kunt aflossen. Hoe meer woningen en hypotheken u heeft, hoe meer risico u loopt. Omdat u gedeeltelijk belegt met geleend geld, werkt een waardeverandering van de woning snel door op het rendement van uw investering.

Verhuurhypotheek aflsuiten?

U kunt de Verhuurhypotheek afsluiten via een aantal onafhankelijk financieel adviseurs die samenwerken met Lloyds Bank. Bespreek met uw financieel adviseur de risico's die horen bij een Verhuurhypotheek. En of de Verhuurhypotheek past bij uw persoonlijke situatie, doelstellingen, kennis, ervaring en het risico dat u wilt en kunt lopen. Een adviseur informeert, adviseert en begeleidt u bij het afsluiten van uw Verhuurhypotheek. 

Het is niet mogelijk om de Verhuurhypotheek zelfstandig online af te sluiten.