Wijzigingen die nog niet in de Hypotheekgids staan

 • Vanaf 12 oktober 2020 is het bij Lloyds Bank mogelijk om maximaal vijf woningen voor de verhuur te financieren met een Lloyds Bank Verhuurhypotheek. De aanvragers mogen naast de eigen woning maximaal vijf verhuurwoningen in bezit hebben met een maximale totale lening van € 2.000.000,-.

 • Wij hebben het aantal rekenexperts uitgebreid. Voor alle hypotheekaanvragen (met en zonder NHG) van zelfstandig ondernemers kunt u een inkomensverklaring aanvragen bij deze vier rekenexperts:

  ✓ Raadhuys Tax Legal Accounting in Den Haag

  ✓ Pentrax advies in Nijmegen

  ✓ Overviewz in Barneveld

  ✓ Zakelijk Inkomen in Nieuwegein

  Voor deze uitbreiding werkten wij voor aanvragen zonder NHG alleen met Raadhuys. Voor aanvragen met NHG kon u al bij deze vier partijen terecht.

 • Vanaf 13 mei 2020 is een inkomensverklaring van Raadhuys verplicht voor aanvragen van zelfstandig ondernemers zonder Nationale Hypotheek Garantie. Door de uitbreiding van onze samenwerking met Raadhuys stellen wij geen maximum meer aan het aantal bv’s en kunt u ook complexere ondernemers bij ons onderbrengen.

 • Voor het vaststellen van het toetsinkomen mag u in plaats van de werkgeversverklaring ook gebruikmaken van de methodiek Inkomensbepaling Loondienst. Bij de Inkomensbepaling Loondienst is het UWV verzekeringsbericht de bron, samen met de salarisstrook en de rekentool Inkomensbepaling Loondienst. Voor aanvragen met en zonder NHG hanteren we de rekenregels van NHG. De inkomensbepaling loondienst is toe te passen bij de volgende dienstverbanden:

  - Vast dienstverband

  - Tijdelijk dienstverband met intentieverklaring

  - Inkomen uit flexibele arbeidsrelatie

  De aanvrager moet wel langer dan drie maanden in dienst zijn.

  Salarisstrook

  Maakt u gebruik van de methodiek Inkomstenbepaling Loondienst? Dan hoeft u geen werkgeversverklaring aan te leveren. Een salarisstrook die niet ouder is dan drie maanden, is nog wel nodig. Wij hebben de salarisstrook nodig om:

  - de werknemersbijdrage pensioen te bepalen/controleren

  - te controleren of er sprake is van loonbeslag

  - te controleren of er sprake is van uitdiensttreding

 • Tariefklasse wordt maandelijks gecontroleerd en aangepast

  Voor hypotheken met tariefklassen zonder NHG berekenen wij aan het einde van elke maand de tariefklasse. Bij deze berekening gaan wij uit van de bij ons bekende waarde van de woning. De actuele hoogte van de hypotheek berekenen wij door de eventuele (extra) aflossingen en de waarde van de eventuele spaarverzekering van het resterende hypotheekbedrag af te trekken.

  Wanneer gaat de lagere tariefklasse in?

  Is er na deze berekening een lagere tariefklasse van toepassing? Dan wordt de betaling vanaf de eerstvolgende maand aangepast naar de lagere rente die bij die lagere tariefklasse hoort.
  Lees meer over tariefklassen

 • - Elke klant kan een aflossingsvrij leningdeel aanvragen tot maximaal 50% van de marktwaarde van de woning.

  - Alle aflossingsvrije leningdelen worden consumptief getoetst (box 3).

  - Elke aanvrager toont het ‘te bereiken pensioeninkomen’ aan. De leeftijdsgrens van 50 jaar, waarbij alleen met al opgebouwd pensioeninkomen werd gerekend, komt te vervallen.

  ⚠  Dit beleid geldt alleen voor zuivere aflossingsvrije leningdelen. Voor leningdelen met verpande en gekoppelde kapitaalverzekeringen, dan wel overige aflosvormen, geldt voor dat deel het standaard acceptatiebeleid van Lloyds Bank.

  Met deze documenten toont u het pensioeninkomen aan

  - AOW en pensioen*: met ‘Mijn pensioen straks’ op mijnpensioenoverzicht.nl

  - Pensioen in onderneming of in eigen beheer: met verklaring of berekening accountant van levenslange uitkering

  - Lijfrente: met verklaring verzekeraar van levenslange uitkering

  ⇨ Zijn er twee aanvragers? Dan moet het nabestaandenpensioen van beide aanvragers worden aangetoond.

 • De maximale hypotheek voor hypotheken zonder Nationale Hypotheek Garantie is  € 1.000.000,-
  Uitzondering: bij een hypotheek met een LTV hoger dan 85% van de marktwaarde is de maximale hypotheek € 800.000,-

 • Nationale Hypotheek Garantie (NHG) laat in de nieuwe Voorwaarden & Normen 2020 de verplichte overlijdensrisicoverzekering, ook voor bestaande hypotheken, vervallen. Lloyds Bank wijzigt haar beleid niet. Bij Lloyds Bank is een klant die meer dan 80% van de getaxeerde marktwaarde van de woning leent, verplicht om voor het deel boven deze 80% een overlijdensrisicoverzekering te hebben bij een gerenommeerde verzekeraar. Deze regel geldt voor aanvragen met en zonder NHG en voor bestaande en nieuwe klanten.

Documenten

Bekijk de pagina met downloads voor financieel adviseurs.

Downloads