Heeft u een koopwoning en houdt u elke maand wat geld over? Of heeft u spaargeld of eigen vermogen dat u niet direct nodig heeft? Dan kan het interessant zijn om extra op uw hypotheek af te lossen. We spreken van een ‘extra aflossing’ als u meer van uw lening terugbetaalt dan het afgesproken bedrag.

Extra aflossen kan verstandig zijn als uw huis 'onder water staat', dus als uw hypotheekschuld hoger is dan de waarde van uw woning. Door extra af te lossen wordt uw hypotheekschuld lager en heeft u minder kans op een restschuld bij de verkoop van uw woning. Maar ook als uw hypotheekschuld lager is dan de waarde van uw woning kan extra aflossen interessant zijn.

Enkele voordelen extra aflossen

 • Uw maandlasten dalen
 • U betaalt  minder rente
 • Uw hypotheekschuld wordt kleiner
 • Uw hypotheek valt mogelijk in een lagere tariefklasse

Enkele nadelen extra aflossen

 • Uw financiële buffer wordt kleiner. Gebruik daarom geen geld dat u mogelijk (snel) nodig heeft, om af te lossen
 • U kunt minder hypotheekrente aftrekken van uw belastbare inkomen
 • Het kan mogelijk fiscaal nadelig zijn

Het is verstandig om hier goed over na te denken en u eventueel te laten adviseren voordat u een beslissing neemt om extra af te lossen. 

Hoeveel mag ik jaarlijks extra aflossen?

U kunt zonder extra kosten per leningdeel jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom aflossen op uw Lloyds Bank Hypotheek.
Lost u meer dan 10% af, dan betaalt u hiervoor een vergoeding vervroegd aflossen (deze vergoeding werd voorheen vaak een 'boeterente' genoemd). Vraag daarom eerst een aflosnota op bij onze Hypotheek Service Desk zodat u vooraf weet welke vergoeding u moet betalen. 
In de voorwaarden van uw Lloyds Bank Hypotheek leest u hoe deze vergoeding wordt berekend. Sinds 14 juli 2016 voldoen onze voorwaarden voor vervroegd aflossen aan een marktstandaard die is afgegeven door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze marktstandaard is automatisch op uw hypotheek van toepassing, tenzij de voorwaarden bij uw hypotheek gunstiger zijn.

Zonder vergoeding aflossen tot € 102.010,-

De Belastingdienst heeft bepaald dat u in 2019 (onder voorwaarden) tot een bedrag van € 102.010,- vrij kunt schenken of ontvangen voor de aankoop van een woning of het (gedeeltelijk) aflossen van uw hypotheek. Als u aan deze eisen voldoet dan kunt u bij Lloyds Bank ook tot dit bedrag extra aflossen zonder dat u een vergoeding verschuldigd bent. Kijk op belastingdienst.nl voor meer informatie over schenken.

Onbeperkt extra aflossen?

In bepaalde gevallen kunt u onbeperkt extra aflossen, zonder dat u daarvoor een vergoeding vervroegd aflossen betaalt:

 • Als u een leningdeel met een variabele rente heeft
 • Als de woning wordt verkocht
 • Als u of uw partner (als mede-contractant van de hypotheek) komt te overlijden
 • Bij tenietgaan van het onderpand. Bijvoorbeeld als de woning (het onderpand) wordt verwoest door brand
 • Op de datum waarop uw rentevastperiode eindigt. Dit betekent dat de aflossing moet samenvallen met de datum van de renteherziening
 • Als u aflost met een restant uit het bouwdepot bij uw Lloyds Bank hypotheek

Hoe kan ik extra aflossen?

Neem contact op met onze Hypotheek Service Desk voor de IBAN waar u het bedrag naar kunt overmaken. Vermeld in de omschrijving uw leningnummer, het leningdeelnummer waarop u wilt aflossen en de tekst ‘Extra aflossing’. Per aflossing geldt een minimaal bedrag van € 250,-.

Voor meer informatie over extra aflossen verwijzen wij u ook naar onze brochure Regeling Vervroegde Aflossing.