Het rentepercentage dat van toepassing is op uw hypotheek is afhankelijk van de gekozen hypotheekvorm, de rentevastperiode en de tariefklasse waar uw hypotheek in valt. De tariefklasse wordt bepaald door de verhouding tussen de hoogte van uw totale hypotheek en de marktwaarde van de woning, ook wel de Loan-to-Value (LTV) genoemd. Bij het afsluiten van uw hypotheek wordt de tariefklasse bepaald, deze geldt altijd voor uw totale hypotheek.

Welke tariefklassen kennen wij?

Lloyds Bank hanteert meerdere tariefklassen:

  • Tarief voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
  • Tarief tot 65% LTV zonder NHG
  • Tarief van 65% tot 80% LTV zonder NHG
  • Tarief van 80% tot 90% LTV zonder NHG


Nationale Hypotheek Garantie kent een eigen tariefklasse en voorwaarden. Lees meer over NHG.

Bekijk de actuele tariefklassen en rentes

Hoe berekent u de tariefklasse van uw hypotheek?

Voorbeeld: uw totale hypotheek zonder NHG bedraagt € 120.000,- en de waarde van de woning bedraagt € 200.000,-. De LTV is 60% (= 120.000/200.000). Uw hypotheek behoort dan in de tariefklasse tot 65% LTV zonder NHG.

Wanneer wijzigt uw tariefklasse?

Lloyds Bank berekent en stelt aan het einde van elke maand de tariefklasse voor uw hypotheek vast. Bij het bepalen van uw nieuwe tariefklasse gaan we uit van de marktwaarde van de woning die bij ons bekend is.

Als u maandelijks en / of extra op uw hypotheek heeft afgelost waardoor een lagere tariefklasse van toepassing is, dan passen wij uw tariefklasse en het bijbehorende rentepercentage aan voor uw resterende rentevastperiode. De begindatum van uw huidige rentevastperiode is bepalend voor tariefklassen en het rentepercentage die voor uw hypotheek van toepassing is. U ontvangt automatisch bericht van ons als de tariefklasse is gewijzigd naar aanleiding van een (extra) aflossing.

Uw tariefklasse kan ook wijzigen als de waarde van uw woning is gestegen. Hiervoor moet de waarde in onze administratie aangepast worden. Wij kunnen dit voor u doen als u een origineel taxatierapport van een gecertificeerd taxateur stuurt naar onze Hypotheek Service Desk. Geef in uw bericht aan dat u vraagt om een aanpassing van de tariefklasse. Het taxatierapport mag maximaal 6 maanden oud zijn.

U hoeft geen taxatierapport aan te leveren wanneer u kunt aantonen dat uw hypotheekschuld lager is dan 65% van de waarde die blijkt uit de meest recente WOZ beschikking, of de waarde die blijkt uit een Calcasa-rapport. Wij gaan uit van de laagste van deze twee waardes. U dient in dat geval de WOZ beschikking en het Calcasa rapport (inclusief foto’s van de voor-, achter-, en binnenkant - met hierbij in ieder geval de badkamer en keuken - van uw woning) te sturen naar onze Hypotheek Service Desk. Geef in uw bericht aan dat u vraagt om een aanpassing van de tariefklasse.

Wat zijn de gevolgen van het aanpassen van de tariefklasse?

Het aanpassen van de tariefklasse betekent meestal dat u minder rente betaalt. De aanpassing kan ook fiscale gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor de hoogte van uw hypotheekrenteaftrek. Deze zal doorgaans minder worden.

Heeft u een spaarhypotheek? Bij een spaarhypotheek is de rente die u voor uw hypotheek betaalt altijd gelijk aan de rente die u krijgt over het spaargeld in uw spaarverzekering. Gaat u een lagere rente voor uw hypotheek betalen? Dan wordt uw spaarrente ook lager. Om het bedrag te halen dat u op de einddatum nodig heeft voor het aflossen van uw spaarhypotheek, stijgt uw spaarpremie.

Vragen?

Wilt u meer informatie over onze tariefklassen of weten wat er in uw specifieke situatie mogelijk is? Neem dan contact op met onze Hypotheek Service Desk