Het rentepercentage dat van toepassing is op uw hypotheek is afhankelijk de gekozen aflosvorm, de rentevastperiode, en de tariefklasse waar uw hypotheek in valt. De tariefklasse geeft de verhouding weer tussen de hoogte van uw totale hypotheek en de marktwaarde van de woning, ook wel de Loan-to-Value (LTV) genoemd. Bij het afsluiten van uw hypotheek wordt de tariefklasse bepaald, deze geldt altijd voor uw totale hypotheek.

Welke tariefklassen kent Lloyds Bank?

Lloyds Bank hanteert meerdere tariefklassen:

  • Tarief voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
  • Tarief tot 65% LTV zonder NHG
  • Tarief van 65% tot 80% LTV zonder NHG
  • Tarief van 80% tot 90% LTV zonder NHG

Nationale Hypotheek Garantie kent een eigen tariefklasse en voorwaarden. Lees meer over NHG.

Voorbeeld: uw totale hypotheek zonder NHG bedraagt € 120.000,- en de waarde van de woning bedraagt € 200.000,-. De LTV is 60% (= 120.000/200.000). Uw hypotheek behoort dan in de tariefklasse tot 65% LTV zonder NHG.

Uw tariefklasse wijzigen

Aan het einde van uw rentevastperiode past Lloyds Bank uw tariefklasse automatisch aan. Bij het bepalen van uw nieuwe tariefklasse gaan wij uit van de waarde van de woning zoals deze bij ons bekend is.

U kunt zelf ook een wijziging van tariefklasse aanvragen als u denkt dat uw hypotheek in een andere tariefklasse hoort. Bijvoorbeeld als u (extra) aflost op uw hypotheek en/of als uw woning meer waard is geworden. U hoeft hiervoor niet te wachten tot het einde van uw rentevastperiode.

Hoe kan ik mijn tariefklasse wijzigen?

  1. Wanneer uw hypotheek door (extra) aflossingen in een andere tariefklasse valt, kunt u een e-mail sturen naar onze Hypotheek Service Desk met het verzoek om de tariefklasse aan te passen. Bij het bepalen van uw nieuwe tariefklasse gaan wij uit van de waarde van de woning zoals deze bij ons bekend is. U hoeft hiervoor niets extra aan te leveren.
  2. Als uw woning in waarde is gestegen kan het ook zijn dat een andere tariefklasse van toepassing is. In dit geval dient u zelf aan te tonen dat de Loan-to-Value is gewijzigd door een origineel taxatierapport dat is opgemaakt door een gecertificeerd taxateur en maximaal 6 maanden oud is aan te leveren. Als de tariefklasse wijzigt naar <65% LTV zonder NHG, volstaat het aantonen van de WOZ waarde van de woning. Stuur dit samen met uw verzoek tot aanpassing van de tariefklasse naar onze Hypotheek Service Desk.

Wat zijn de gevolgen van het aanpassen van de tariefklasse?

Het aanpassen van de tariefklasse betekent meestal dat u minder rente betaalt. De aanpassing kan ook fiscale gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor de hoogte van uw belastingaftrek. Deze zal doorgaans minder worden.

Vragen?

Wilt u meer informatie over de tariefklassen van Lloyds Bank of  weten wat er in uw specifieke situatie mogelijk is? Neem dan contact op met onze Hypotheek Service Desk. Bel 020 200 83 88 of stuur een e-mail met uw vraag naar hypotheek@lloydsbank.nl. Vermeld in de e-mail ook uw hypotheeknummer.