Het rentepercentage dat van toepassing is op uw hypotheek is afhankelijk van de gekozen hypotheekvorm, de rentevastperiode, en de tariefklasse waar uw hypotheek in valt. De tariefklasse wordt bepaald door de verhouding tussen de hoogte van uw totale hypotheek en de executiewaarde van de woning, ook wel de Loan-to-Value (LTV) genoemd.
De executiewaarde is de waarde van uw woning als uw woning gedwongen wordt verkocht. Wij stellen de executiewaarde van de woning gelijk aan 90% van de hanteerde marktwaarde van de woning.

Welke tariefklassen kennen wij?

Alleen de volgende Bank of Scotland hypotheken zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) kennen tariefklassen:

  • Bank of Scotland Hypotheek die is aangevraagd na 24 september 2007
  • Bank of Scotland Budget Hypotheek
  • Bank of Scotland Easy Hypotheek


Nationale Hypotheek Garantie kent een eigen tariefklasse en voorwaarden. Lees meer over NHG.
De overige hypotheken van Bank of Scotland kennen geen tariefklassen.

Bekijk de tariefklassen en rentes voor lopende Bank of Scotland hypotheken. 

Hoe berekent u de tariefklasse van uw hypotheek?

Voorbeeld 

Uw totale hypotheek zonder NHG is € 120.000,-
De marktwaarde van uw woning is € 200.000,-
De executiewaarde van uw woning is dan € 180.000,- (90% x de marktwaarde van € 200.000,-)

U berekent de tariefklasse door de hoogte van uw hypotheek te delen door de executiewaarde (€ 120.000,- / € 180.000,- = 0,67) 
Daarna vermenigvuldigt u de uitkomst met 100%
Uw hypotheek valt met het percentage van 67% in de tariefklasse tot 75% van de executiewaarde.

Wanneer wijzigt uw tariefklasse?

Aan het einde van elke maand wordt de tariefklasse voor uw hypotheek berekend en vastgesteld. Bij het bepalen van uw nieuwe tariefklasse gaan we uit van de executiewaarde van de woning die bij ons bekend is.

Als u maandelijks en / of extra op uw hypotheek heeft afgelost waardoor een lagere tariefklasse van toepassing is, dan passen wij uw tariefklasse en het bijbehorende rentepercentage aan voor uw resterende rentevastperiode. De begindatum van uw huidige rentevastperiode is bepalend voor tariefklassen en het rentepercentage die voor uw hypotheek van toepassing is. U ontvangt automatisch bericht van ons als de tariefklasse is gewijzigd naar aanleiding van een (extra) aflossing.

Uw tariefklasse kan ook wijzigen als de waarde van uw woning is gestegen. Hiervoor moet de waarde in onze administratie aangepast worden. Wij kunnen dit voor u doen als u een origineel taxatierapport van een gecertificeerd taxateur stuurt naar onze Hypotheek Service Desk. Geef in uw bericht aan dat u vraagt om een aanpassing van de tariefklasse. Het taxatierapport mag maximaal 6 maanden oud zijn.
In een taxatierapport wordt alleen de marktwaarde van de woning vastgesteld. Voor de bepaling van de tariefklasse gaan wij echter uit van de executiewaarde in verhouding tot uw uitstaande hypotheekschuld. Voor het bepalen van de executiewaarde hanteren wij 90% van de getaxeerde marktwaarde.

U hoeft geen taxatierapport aan te leveren wanneer u kunt aantonen dat uw uitstaande hypotheekschuld lager is dan 65% van de waarde die blijkt uit de meest recente WOZ-beschikking, of de waarde die blijkt uit een Calcasa-rapport. Wij gaan uit van de laagste van deze twee waardes. U dient in dat geval de WOZ-beschikking en het Calcasa rapport, samen met foto’s van de voor-, achter-, en binnenkant (inclusief de badkamer en keuken) van uw woning te sturen naar naar onze Hypotheek Service Desk. Geef in uw bericht aan dat u vraagt om een aanpassing van de tariefklasse.

Wat zijn de gevolgen van het aanpassen van de tariefklasse?

Het aanpassen van de tariefklasse betekent meestal dat u minder rente betaalt. De aanpassing kan ook fiscale gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor de hoogte van uw hypotheekrenteaftrek. Deze zal doorgaans minder worden.

Heeft u een spaarhypotheek? Bij een spaarhypotheek is de rente die u voor uw hypotheek betaalt altijd gelijk aan de rente die u krijgt over het spaargeld in uw spaarverzekering. Gaat u een lagere rente voor uw hypotheek betalen? Dan wordt uw spaarrente ook lager. Om het bedrag te halen dat u op de einddatum nodig heeft voor het aflossen van uw spaarhypotheek, stijgt uw spaarpremie.

Vragen?

Wilt u meer informatie over onze tariefklassen of weten wat er in uw specifieke situatie mogelijk is? Neem dan contact op met onze Hypotheek Service Desk