Heeft u een koopwoning en houdt u elke maand wat geld over? Of heeft u spaargeld of eigen vermogen dat u niet direct nodig heeft? Dan kan het interessant zijn om extra op uw hypotheek af te lossen. We spreken van een ‘extra aflossing’ als u meer van uw lening terugbetaalt dan het afgesproken bedrag.

Extra aflossen kan verstandig zijn als uw huis 'onder water staat', dus als uw hypotheekschuld hoger is dan de waarde van uw woning. Door extra af te lossen wordt uw hypotheekschuld lager en heeft u minder kans op een restschuld bij de verkoop van uw woning. Maar ook als uw hypotheekschuld lager is dan de waarde van uw woning kan extra aflossen interessant zijn.

Enkele voordelen extra aflossen

 • Een lager maandbedrag of een kortere looptijd
 • U betaalt minder rente
 • Uw hypotheekschuld gaat omlaag
 • Uw hypotheek valt mogelijk in een lagere tariefklasse

Enkele nadelen extra aflossen

 • Uw financiële buffer wordt kleiner. Gebruik daarom geen geld dat u mogelijk (snel) nodig heeft, om af te lossen
 • Minder hypotheekrenteaftrek
 • Het kan fiscaal nadelig zijn

Het is verstandig om hier goed over na te denken en u eventueel te laten adviseren voordat u een beslissing neemt om extra af te lossen. 

Hoeveel mag ik jaarlijks extra aflossen?

U kunt zonder extra kosten per leningdeel jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom aflossen. Lost u meer dan 10% af? Dan betaalt u hiervoor een vergoeding vervroegd aflossen (deze vergoeding werd voorheen vaak een 'boeterente' genoemd). Vraag daarom eerst een aflosnota op bij onze Hypotheek Service Desk zodat u vooraf weet welke vergoeding u moet betalen. 
In de voorwaarden van uw hypotheek leest u hoe deze vergoeding wordt berekend. Sinds 14 juli 2016 voldoen onze voorwaarden voor vervroegd aflossen aan een marktstandaard die is afgegeven door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze marktstandaard is automatisch op uw hypotheek van toepassing, tenzij de voorwaarden bij uw hypotheek gunstiger zijn.

Heeft u een Bank of Scotland Hypotheek? Dan kan er een afwijkend percentage gelden. Het percentage dat voor u van toepassing is, kunt u vinden in uw voorwaarden.

Extra aflossen met een schenking

Heeft u een schenking gekregen die valt onder de regels van de schenkingsvrijstelling eigen woning van de Belastingdienst? Dan mag u in 2020 met deze schenking tot een bedrag van € 103.643,- vergoedingsvrij aflossen op uw hypotheek. U mag de schenking ook over twee of drie achtereenvolgende jaren verdelen. Dus bijvoorbeeld € 30.000,- in 2020, 2021 en 2022. De maximale schenkingsvrijstelling wordt elk jaar opnieuw vastgesteld door de Belastingdienst.
Let op: U mag maximaal het bedrag van één schenkingsvrijstelling gebruiken voor het aflossen van uw hypotheek. Neem alstublieft contact op met onze Hypotheek Service Desk voordat u met een schenking uw hypotheek wilt aflossen.

Onbeperkt extra aflossen?

In bepaalde gevallen kunt u onbeperkt extra aflossen, zonder dat u daarvoor een vergoeding vervroegd aflossen betaalt:

 • Als u een leningdeel met een variabele rente heeft
 • Als de woning wordt verkocht
 • Als u of uw partner (als mede-contractant van de hypotheek) komt te overlijden
 • Bij tenietgaan van het onderpand. Bijvoorbeeld als de woning (het onderpand) wordt verwoest door brand
 • Op de datum waarop uw rentevastperiode eindigt. Dit betekent dat de aflossing moet samenvallen met de datum van de renteherziening
 • Als u aflost met een restant uit het bouwdepot bij uw Lloyds Bank hypotheek

Hoe kan ik extra aflossen?

U kunt het af te lossen bedrag overmaken naar de IBAN die wij gebruiken om uw maandtermijn te incasseren. Vermeld in de omschrijving uw leningnummer, het leningdeelnummer waarop u wilt aflossen en de tekst ‘Extra aflossing’. Per aflossing geldt een minimaal bedrag van € 100,-.
Let op: Wilt u dat wij uw extra aflossing nog in 2020 verwerken? Zorg er dan voor dat het bedrag van uw extra aflossing uiterlijk op 28 december 2020 op onze rekening staat. Een extra aflossing voor 2021 kunt u na 1 januari 2021 naar ons overmaken.

Lager maandbedrag

Wij doen er maximaal vijf werkdagen over om uw extra aflossing te verwerken in onze administratie. Daarna krijgt u een ontvangstbevestiging van ons. In de maand waarin wij uw extra aflossing hebben verwerkt, betaalt u nog het oude maandbedrag. In de eerste twee weken van de maand erna krijgt u een brief met uw nieuwe maandbedrag. Wij schrijven dit nieuwe maandbedrag aan het einde van diezelfde maand van uw IBAN af. Valt uw hypotheek door uw extra aflossing in een lagere tariefklasse? Dan nemen wij de lagere tariefklasse en de bijbehorende rente ook mee in de berekening van uw nieuwe maandbedrag. De rente die u sinds de aflosdatum teveel heeft betaald, wordt in mindering gebracht op de hoofdsom van uw hypotheek.
Let op: Maakt u uw extra aflossing aan het einde van een maand over? En is uw extra aflossing niet voor de 1e dag van de daaropvolgende maand verwerkt? Dan kunnen wij uw maandbedrag helaas niet meer voor de eerstvolgende incasso aanpassen. Het gevolg is dat u een maand later uw nieuwe maandbedrag gaat betalen. Ook in dit geval trekken wij de rente die u sinds de aflosdatum teveel heeft betaald af van uw hypotheek.

Een kortere looptijd na extra aflossen

Als u extra aflost, dan gaat uw maandbedrag automatisch omlaag. U kunt er ook voor kiezen om uw maandbedrag gelijk te houden en de looptijd van uw hypotheek in te korten. Een kortere looptijd kan prettig zijn als u in de toekomst lagere lasten wilt, bijvoorbeeld tijdens uw pensioen. Kiest u voor een kortere looptijd? Neem dan contact met ons op nadat u de extra aflossing naar ons heeft overgemaakt. Wilt u een lager maandbedrag? Dan hoeft u dit niet te doen.