Het rentepercentage dat van toepassing is op uw hypotheek is afhankelijk van de gekozen hypotheekvorm, de rentevastperiode en de tariefklasse waar uw hypotheek in valt. De tariefklasse wordt bepaald door de verhouding tussen de hoogte van uw totale hypotheek en de executiewaarde van de woning, ook wel de Loan-to-Value (LTV) genoemd.
De executiewaarde is de waarde van uw woning als uw woning gedwongen wordt verkocht. Wij stellen de executiewaarde van de woning gelijk aan 90% van de getaxeerde marktwaarde van de woning.

Tariefklassen bij Bank of Scotland

Alleen de volgende Bank of Scotland hypotheken zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) kennen tariefklassen:

  • Bank of Scotland Hypotheek die is aangevraagd na 24 september 2007
  • Bank of Scotland Budget Hypotheek
  • Bank of Scotland Easy Hypotheek


De overige hypotheken van Bank of Scotland kennen geen indeling die uit meerdere tariefklassen bestaat.

Bekijk de tariefklassen en rentes voor lopende Bank of Scotland hypotheken. 

Hoe berekent u de tariefklasse van uw hypotheek?

Voorbeeld 

Uw totale hypotheek zonder NHG is € 120.000,-. De marktwaarde van uw woning is € 200.000,-. De executiewaarde van uw woning is dan € 180.000,- (90% x de marktwaarde van € 200.000,-. U berekent de tariefklasse door de hoogte van uw hypotheek te delen door de executiewaarde (€ 120.000,- / € 180.000,- = 0,67). Daarna vermenigvuldigt u de uitkomst met 100%. Uw hypotheek valt met het percentage van 67% in de tariefklasse tot 75% van de executiewaarde.

Maandelijkse controle op tariefklasse

Aan het einde van elke maand wordt de tariefklasse van uw hypotheek berekend en vastgesteld. Bij deze berekening gaan wij uit van de bij ons bekende executiewaarde van uw woning. Daarna berekenen wij de actuele hoogte van uw hypotheek. Dit doen wij door uw eventuele (extra) aflossingen en de waarde van uw eventuele spaarverzekering bij uw spaarhypotheek van uw resterende hypotheekbedrag af te trekken. Elke keer als uw hypotheek na onze berekening in een lagere tariefklasse valt, verlagen wij uw hypotheekrente voor de resterende duur van uw rentevastperiode.

De lagere rente gaat in vanaf de eerstvolgende maand na onze berekening. Ter bevestiging ontvangt u een brief van ons met uw nieuwe maandbedrag. Bij het bepalen van het nieuwe rentepercentage kijken wij naar de rentetarieven op de dag waarop uw rentevastperiode is ingegaan en de hypotheekvorm(en) die u heeft.

Geef een stijging van de waarde van de woning zelf aan ons door

Uw hypotheek kan ook in een lagere tariefklasse vallen als de waarde van uw woning is gestegen. Hiervoor moet de waarde in onze administratie worden aangepast. Wij kunnen dit voor u doen als u een origineel taxatierapport van een gecertificeerd taxateur stuurt naar onze Hypotheek Service Desk. Geef in uw bericht aan dat u vraagt om een aanpassing van de tariefklasse. Het taxatierapport mag maximaal 6 maanden oud zijn.

In een taxatierapport wordt de marktwaarde van uw woning vastgesteld. Voor het bepalen van de tariefklasse rekenen wij de marktwaarde om naar executiewaarde door de getaxeerde marktwaarde te vermenigvuldigen met 90%.

Let op: U hoeft geen taxatierapport aan te leveren als u kunt aantonen dat de actuele hoogte van uw hypotheek lager is dan 65% van de waarde van uw woning. Deze waarde van uw woning moet blijken uit uw meest recente WOZ-beschikking en een Calcasa-rapport. Wij gaan uit van de laagste van deze twee waardes. Verwacht u dat dit van toepassing is op uw hypotheek? Stuur uw WOZ-beschikking en het Calcasa rapport dan naar onze Hypotheek Service Desk. Geef in uw bericht aan dat u vraagt om een verlaging van de tariefklasse.

Wat zijn de gevolgen van het aanpassen van de tariefklasse?

  • Het aanpassen van de tariefklasse betekent meestal dat u minder rente betaalt. Dit kan fiscale gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor de hoogte van uw hypotheekrenteaftrek. Deze zal doorgaans minder worden. Heeft u een maandelijkse teruggave afgesproken met de Belastingdienst en is uw hypotheekrente verlaagd? Pas uw maandelijkse teruggave dan aan om te voorkomen dat u later een bedrag aan de Belastingdienst moet terugbetalen.
  • Heeft u een spaarhypotheek? Bij een spaarhypotheek is de rente die u voor uw hypotheek betaalt gelijk aan de rente die u krijgt over het spaargeld in uw spaarverzekering. Gaat u een lagere rente voor uw hypotheek betalen? Dan wordt uw spaarrente ook lager. Om het bedrag te halen dat u op de einddatum nodig heeft voor het aflossen van uw spaarhypotheek, stijgt uw spaarpremie. Uw verzekeraar laat u weten met welk bedrag uw spaarpremie wordt verhoogd. Een verlaging van de hypotheekrente en een verhoging van de spaarpremie is in de meeste gevallen financieel voordelig voor u.

Vragen?

Wilt u meer informatie over onze tariefklassen of weten wat er in uw specifieke situatie mogelijk is? Neem dan contact op met onze Hypotheek Service Desk