De waarde van uw (aan te kopen) woning en uw inkomen zijn de belangrijkste componenten voor het bepalen van uw maximale hypotheek. De waarde van de woning is ook van invloed op de tariefklasse van uw hypotheek. Want hoe lager het hypotheekbedrag is ten opzichte van de waarde van de woning, des te lager is de tariefklasse en vaak ook het rentepercentage.

Een correcte waardebepaling is dus van belang bij het afsluiten van uw hypotheek. Maar hoe wordt de waarde bepaald?

Welke waardebepalingen zijn er?

De waarde van de woning kan op verschillende manieren worden vastgesteld. De meest bekende manier is door middel van een onafhankelijke taxatie. Daarnaast kan de waarde ook worden bepaald door een modeltaxatie of de WOZ-waarde die door de gemeente wordt vastgesteld.

Onafhankelijke taxatie

Het taxatierapport is het meest gebruikte document voor waardebepaling van de woning. Het rapport wordt opgesteld door een onafhankelijke taxateur die op geen enkele manier betrokken mag zijn bij de transactie van aan- en verkoop en/of hypotheek. De taxateur taxeert de marktwaarde van de woning, eventueel voor en na verbouwing, aan de hand van verschillende beoordelingscriteria. Ook wordt de staat van onderhoud onderzocht en meegenomen in de waarde. Zo kan een recente verbetering aan een woonruimte de waarde van uw woning verhogen.

Lloyds Bank accepteert alleen gevalideerde taxatierapporten die gecontroleerd zijn door een erkend validatie instituut. Wanneer een taxatierapport gevalideerd is, weet u dat het rapport voldoet aan kwaliteitseisen zoals deze zijn voorgeschreven.

Heeft u nog geen onafhankelijke taxateur? Via Nationale Taxatie Service kunt u zelf snel, eenvoudig en voordelig een taxatie aanvragen.

Modeltaxatie

Modeltaxatie is een vorm van geautomatiseerde waardebepaling waarbij vooral omgevingsfactoren een rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan recent verkochte woningen in de buurt met dezelfde eigenschappen als uw woning, zoals soort woning, grootte van het woonoppervlakte et cetera. Bij een modeltaxatie wordt er uitgegaan van gemiddelden uit de omgeving. In tegenstelling tot een taxatie door een taxateur wordt er bij het bepalen van de waarde geen rekening gehouden met vernieuwingen of de onderhoudsstaat die specifiek voor uw woning van toepassing zijn. Een van de bekendste aanbieders van modeltaxaties is Calcasa.

WOZ-waarde

De afkorting WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken en is de waarde van uw woning volgens uw gemeente. Het wordt onder andere gebruikt als indicator voor het bepalen van de gemeentelijke belastingen. Ook bij deze waardebepaling wordt er geen rekening gehouden met vernieuwde woonruimtes en de onderhoudsstaat van de woning.

Nieuwbouw woning?

Wanneer u een nieuwbouw woning koopt maar de woning zelf nog niet (af) gebouwd is, dan is het niet altijd mogelijk om een taxatierapport te laten opmaken. In dit geval gaan wij uit van de gegevens in uw koop-aanneemovereenkomst om de waarde van de woning en dus uw maximale hypotheek te bepalen.

De waarde wordt dan een optelsom van:

+ Koop- en aanmeemsom
+ Meerwerk (maximaal 20% t.o.v. de koop/aanneemsom)
+ Afkoopsom van de erpacht (voorzover niet inbegrepen in koop/aanneemsom)
+ Renteverlies tijdens de bouw (maximaal 4% van de koop/aanneemsom plus meerwerk)

Vragen?

Wilt u weten welke waardebepaling wij voor uw situatie nodig hebben? Neem dan contact op met onze Hypotheek Service Desk.