Hulp bij betalingsproblemen

Lloyds Bank vindt dat je elkaar moet helpen. Tijdens de hele looptijd van de hypotheek, ook als het even tegen zit. En je de hypotheek niet meer kunt betalen. Door werkloosheid of echtscheiding of doordat het oude huis nog niet is verkocht en er dubbele lasten zijn. Wat de reden ook is, wij zijn er voor jou om je hiermee te helpen.

Betalingsprobleem? Vraag hulp

Wij begrijpen dat het niet gemakkelijk is om door te geven dat je de hypotheek (misschien) niet meer kunt betalen. Toch is dit de eerste stap op weg naar een mogelijke oplossing. Bel of mail ons daarom gerust. Het liefst zo snel mogelijk. Dan kijken we samen met jou hoe we een (aankomende of verdere) betalingsachterstand van je hypotheek kunnen voorkomen of beperken. Uiteraard neemt Lloyds Bank ook zelf contact met je op als er sprake is van een betalingsachterstand op je hypotheek.

Ons doel is om samen met jou een mogelijkheid te vinden om de betalingsproblemen structureel op te lossen. Eén van onze medewerkers neemt de mogelijke oplossingen en daaraan verbonden voorwaarden met je door. Dat kan een betalingsregeling zijn. Of het gebruik van één van onze andere hulpmiddelen.

question

Neem vandaag nog contact met ons op voor de eerste stap op weg naar een oplossing.

Telefoon 020 200 83 88 bijzonderbeheer@lloydsbank.nl.nl

*bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 18:00 uur.

Oplossing voor uw situatie

Als jij en je partner uit elkaar gaan, valt er veel te regelen. Hoe moet het dan met je huis en je hypotheek? Een scheiding heeft zowel emotionele als financiële consequenties. Als de hypotheek op beide namen staat, ben je samen verantwoordelijk voor het betalen van het maandelijkse hypotheekbedrag. Jullie zijn ieder afzonderlijk aansprakelijk voor de hele hypotheek, dus ook voor een eventuele betalingsachterstand en de gehele restschuld. Dat hebben jullie namelijk met Lloyds Bank afgesproken bij het afsluiten van de hypotheek. Ook al leggen jullie nu andere afspraken vast in het echtscheidingsconvenant.

Tip Heb je een betalingsachterstand als gevolg van een scheiding? Of verwacht je betalingsproblemen te krijgen? Neem dan contact met ons op. Samen werken we aan een oplossing.

e hebt een hypotheek op je woning. Je raakt arbeidsongeschikt of werkloos. Of je blijft alleen achter na het overlijden van je partner. Misschien draait je onderneming minder goed. Dat kan invloed hebben op je inkomen. Kun je je hypotheek nog wel betalen? Lloyds Bank wil niet dat je zomaar je huis uit moet als het even tegenzit.

Lloyds Bank kan je hulp bieden bij tijdelijke betalingsproblemen om een verdere betalingsachterstand te voorkomen. We helpen je graag overzicht te krijgen in je financiële situatie. Enkele van onze hulpmiddelen zijn:

  1. Lloyds Bank Budgetplanner: een onafhankelijke coach die je helpt om weer overzicht te krijgen in je financiële zaken.

  2. Lloyds Bank Rente Parkeren: de mogelijkheid om gedurende een korte periode onder voorwaarden een lagere maandlast te betalen.

Contact bij mogelijke betalingsachterstand hypotheek

Heb je een betalingsachterstand? Verwacht je betalingsproblemen en wil je gebruik maken van bovenstaande diensten? Neem dan contact met ons op. Samen werken we aan een oplossing.

Wat doet Lloyds Bank bij betalingsachterstand

7 dagen na de mislukte incasso krijg je een brief van Lloyds Bank dat je een betalingsachterstand hebt. Als je vervolgens niet betaalt, ontvang je 7 dagen later weer een brief. Ongeveer een maand na het ontstaan van de betalingsachterstand bellen wij jou. Door snel contact met je op te nemen, helpen we je voorkomen dat de betalingsachterstand verder oploopt. Want we willen net als jij dat je in je woning kunt blijven wonen.

We bekijken samen wat er aan de hand is. En gaan op zoek naar een oplossing. Dat kan een betalingsregeling zijn of het gebruik van een van onze hulpmiddelen bij betalingsproblemen.

Lloyds Bank wil niet dat je zomaar je huis uit moet als het even tegenzit. Daarom kijken we samen met jou naar mogelijke oplossingen om verdere betalingsachterstand te voorkomen. Denk aan een betalingsregeling of een van onze andere hulpmiddelen..: ..

Helpen de afgesproken oplossingen niet om de betalingsachterstand te verminderen? Of loopt de achterstand zelfs op? Dan zijn wij helaas genoodzaakt om over te gaan tot andere maatregelen. Zoals bijvoorbeeld het inschakelen van een deurwaarder of in het ergste geval, de verkoop van je woning. Wij willen dit net als jij voorkomen.

Neem daarom op tijd contact op met Lloyds Bank als je betalingsproblemen hebt!

Veelgestelde vragen

maandbedrag en betalingsachterstand

Lloyds Bank incasseert het maandelijks hypotheekbedrag automatisch van je IBAN-rekeningnummer op de één na laatste werkdag van de maand.

Let op: Lloyds Bank voert een incasso-opdracht slechts éénmaal uit. Als de incasso niet lukt omdat er onvoldoende saldo op een rekening staat, kun je hierdoor een betalingsachterstand oplopen.

Nee, het is niet mogelijk om de incassodatum te wijzigen. Lloyds Bank incasseert het maandelijks hypotheekbedrag automatisch van je IBAN-rekeningnummer op de één na laatste werkdag van de maand.

IBAN

voorkomen betalingsproblemen

Wij begrijpen dat het niet gemakkelijk is om door te geven dat je de hypotheek (misschien) niet meer kunt betalen. Toch is dit de eerste stap op weg naar een mogelijke oplossing.

Lloyds Bank biedt hiervoor hulp. Wij helpen je om weer overzicht te krijgen in je financiële zaken. Een persoonlijke BudgetPlanner heeft niet alle antwoorden. Maar hij stelt je wel de juiste vragen. In een persoonlijk gesprek en met jouw toestemming onderzoekt hij je inkomsten, uitgaven en eventuele schulden. De uitkomsten verwerkt hij in een BudgetPlan dat je houvast geeft voor de toekomst.

Je bent ZZP’er en je onderneming draait minder goed. Je kunt je hypotheek niet meer betalen. Lloyds Bank wil niet dat je zomaar je huis uit moet als het even tegenzit.