De nieuwe bank staat onder toezicht van de Duitse toezichthouder Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin).

In Nederland dient Lloyds Bank zich te houden aan de in Nederland geldende wet- en regelgeving. Hierop wordt door onder meer DNB en AFM toezicht gehouden.