Lloyds Bank geeft hypotheekaanbiedingen af met een geldigheidsduur van maximaal 6 maanden. Dit betekent dat Lloyds Bank uiterlijk zes maanden voor 29 maart 2019 hypotheekaanbiedingen moet verstrekken die door dezelfde entiteit kunnen worden gehonoreerd. De Duitse bankvergunning is op dit moment nog niet verleend. Wij verwachten dat deze voor eind 2018 wordt verleend. Om in de tussenliggende periode hypotheken te kunnen blijven verstrekken, maken wij de tussenstap naar Lloyds Hypotheken B.V.