Bank of Scotland plc is een Britse bank die in Duitsland en Nederland werkt met Europese paspoorten. Door de brexit zullen de huidige Europese paspoorten komen te vervallen. Om onze Europese retailactiviteiten voort te zetten nadat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie heeft verlaten wordt er in Duitsland een nieuwe bank opgezet. Hiervoor is een bankvergunning aangevraagd bij de Duitse autoriteiten. Nadat deze vergunning is verkregen, wordt voor Nederland een nieuw Europees paspoort aangevraagd.