Lloyds Bank geeft hypotheekaanbiedingen af met een geldigheidsduur van maximaal 6 maanden. Dit betekent dat Lloyds Bank uiterlijk zes maanden voor 29 maart 2019 hypotheekaanbiedingen moet verstrekken die door dezelfde entiteit kunnen worden gehonoreerd. Om in de tussenliggende periode hypotheken te kunnen blijven verstrekken, hebben wij de tussenstap naar Lloyds Hypotheken B.V. gemaakt. Vanaf 25 maart 2019 brengen wij hypotheekaanbiedingen uit vanuit Lloyds Bank GmbH.