Lloyds Bank GmbH is een dochteronderneming van Lloyds Bank plc en maakt ook onderdeel uit van Lloyds Banking Group. Lloyds Bank GmbH is statutair gevestigd in Berlijn en staat onder toezicht van de Duitse toezichthouder Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin). In Nederland moet Lloyds Bank GmbH zich houden aan de in Nederland geldende wet- en regelgeving. Hierop houden De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toezicht.