Uw spaarrekening zal op 25 maart 2019 worden overgedragen aan Lloyds Bank GmbH. De met u gemaakte afspraken veranderen inhoudelijk niet en ook de dienstverlening rondom uw spaarrekening blijft ongewijzigd. In de praktijk zult u dan ook weinig merken van deze verandering.

Nadat wij uw spaarrekening hebben overgedragen aan Lloyds Bank GmbH, worden nieuwe voorwaarden van kracht. Deze zijn gelijk aan de huidige voorwaarden, op de volgende punten na:

  • ‘Bank of Scotland plc’ is vervangen door ‘Lloyds Bank GmbH’
  • de Britse toezichthouder is vervangen door de Duitse toezichthouder (BaFin) 
  • in plaats van het Britse depositogarantiestelsel, is het Duitse depositogarantiestelsel van toepassing
  • Het AFM nummer van Bank of Scotland plc wordt vervangen door het AFM nummer van Lloyds Bank GmbH

Spaargeld bij Lloyds Bank GmbH is gegarandeerd via het Duitse wettelijke garantiestelsel, het EdB (Entschädigungseinrichtung deutscher Banken) tot een maximum van € 100.000,-. Tot het moment dat uw spaarrekening overgedragen wordt aan Lloyds Bank GmbH blijft het Britse depositogarantiestelsel van toepassing.

Tot 25 maart 2019 wordt uw nieuwe spaarrekening geopend bij Bank of Scotland plc en is het Britse depositogarantiestelsel van toepassing. Op 25 maart 2019 wordt uw spaarrekening overgedragen aan Lloyds Bank GmbH. Vanaf dat moment is het Duitse wettelijke depositogarantiestelsel, het EdB, van toepassing (de garantie geldt tot € 100.000,-). Ook spaarrekeningen die vanaf 25 maart 2019 worden geopend, vallen onder Lloyds Bank GmbH.