Tot 25 maart 2019 wordt uw nieuwe spaarrekening geopend bij Bank of Scotland plc en is het Britse depositogarantiestelsel van toepassing. Op 25 maart 2019 wordt uw spaarrekening overgedragen aan Lloyds Bank GmbH. Vanaf dat moment is het Duitse wettelijke depositogarantiestelsel, het EdB, van toepassing (de garantie geldt tot € 100.000,-). Ook spaarrekeningen die vanaf 25 maart 2019 worden geopend, vallen onder Lloyds Bank GmbH.