Als de marktwaarde van uw woning is gestegen en/of uw hypotheek lager is geworden door een (extra) aflossing, dan kan het zijn dat uw hypotheek in een andere tariefklasse valt. Lees meer over de tariefklassen van Lloyds Bank.

Lloyds Bank berekent en stelt aan het einde van elke maand de tariefklasse voor uw hypotheek vast. Bij het bepalen van uw nieuwe tariefklasse gaan we uit van de marktwaarde van de woning die bij ons bekend is.

Als u wilt weten wat er in uw specifieke situatie mogelijk is, neem dan contact op met onze Hypotheek Service Desk.

Drie maanden voor uw rentevastperiode eindigt, ontvangt u van ons een renteherzieningsbrief. Deze brief ontvangt u ook digitaal via Mijn Hypotheek. Hierin bieden wij u standaard dezelfde rentevastperiode aan als u nu heeft. Als u dit zo wilt houden, hoeft u niks te doen. Maar u kunt ook voor een andere rentevastperiode kiezen. Aan uw keuze voor een andere rentevastperiode zijn geen kosten verbonden. U kunt zelf bepalen via welk kanaal u een nieuwe rentevastperiode kiest.

Via Mijn Hypotheek
U kunt via Mijn Hypotheek bij het tabblad ‘Renteherziening’ klikken op ‘Rentevastperiode wijzigen’. U kunt daar per leningdeel een nieuwe rentevastperiode kiezen. Het nieuwe maandbedrag wordt automatisch berekend. Wanneer u uw keuze hebt gemaakt, dient u de stappen ter bevestiging te volgen.

Via de post
Wanneer u een andere rentevasteperiode wilt dan standaard aangeboden, dan dient u dit specifiek aan te kruisen op het volmachtformulier en het formulier met de post naar ons terug te sturen.

De nieuwe rente gaat in aansluitend op de einddatum van uw vorige rentevastperiode. Uiteraard kunt u ook uw variabele rente kosteloos omzetten in een vaste rente.

Voor advies over welke rentevastperiode u moet kiezen verwijzen wij u graag naar een onafhankelijk financieel adviseur bij u in de buurt.
Heeft u nog geen toegang tot Mijn Hypotheek? Vraag deze dan hier aan.

Als de marktwaarde van uw woning is gestegen, dan kan het zijn dat uw hypotheek in een andere tariefklasse valt waardoor u minder rente betaalt. U kunt ons vragen de tariefklasse voor uw hypotheek te herzien als u kunt aantonen dat de verhouding tussen uw totale hypotheekbedrag en de marktwaarde van uw woning is gewijzigd. Dit toont u aan door middel van een origineel taxatierapport van een gecertificeerd taxateur en maximaal 6 maanden oud is aan te leveren. Als de hypotheekschuld lager is dan 65% van de waarde van de woning volstaat het aantonen van de WOZ-waarde samen met een Calcasa waardebepaling met betrouwbaarheidsindicatie gemiddeld of hoog. Voor de bepaling van uw nieuwe marktwaarde gaan wij uit van de laagste waarde van deze 2 stukken. 

Wilt u meer weten over tariefklasse bepaling bij Lloyds Bank? Lees hier meer of neem contact op met onze Hypotheek Service Desk.

Als uw hypotheekschuld lager is geworden door een (extra) aflossing, dan kan het zijn dat uw hypotheek in een andere tariefklasse valt waardoor u minder rente betaalt. Als u maandelijks en / of extra op uw hypotheek heeft afgelost waardoor een lagere tariefsklasse van toepassing is, dan passen wij uw tariefklasse en het bijbehorende rentepercentage aan voor uw resterende rentevastperiode.

Lloyds Bank berekent en stelt aan het einde van elke maand de tariefklasse voor uw hypotheek vast. Bij het bepalen van uw nieuwe tariefklasse gaan wij uit van de waarde van de woning zoals dat bij ons bekend is.

Wilt u meer weten? Lees hier meer over tariefklassebepaling bij Lloyds Bank of neem contact op met onze Hypotheek Service Desk.

De hoogte van het rentepercentage wordt bepaald door de volgende factoren:

  • het basistarief 
  • opslagen in verband met ontwikkelingen op de kapitaalmarkten en kapitaalkosten
  • doorlopende kosten
  • individuele risico-opslagen
  • winstopslag

Variabele rente
Bij leningen met een maandvariabel rentepercentage wordt iedere maand door Lloyds Bank het rentepercentage per de eerste van de maand vastgesteld. Dit betekent dat Lloyds Bank het rentepercentage iedere maand kan wijzigen en dat van tevoren niet is vast te stellen wat de rente in de nieuwe maand zal zijn. U loopt dus een renterisico.

Als het rentepercentage stijgt, betaalt u per maand meer en als het rentepercentage daalt, betaalt u minder. Als u het renterisico wilt beperken, kunt u informeren naar de mogelijkheden om het rentepercentage voor een langere periode vast te zetten.
Bekijk de actuele rentetarieven voor hypotheken.

Vaste rente
Bij leningen met een vast rentepercentage wordt bij afloop van de rentevastperiode het rentepercentage voor de volgende rentevastperiode door Lloyds Bank vastgesteld. Dit betekent het rentepercentage aan het einde van iedere rentevaste periode kan wijzigen en dat van tevoren niet is vast te stellen wat de rente in de nieuwe rentevastperiode zal zijn. Ook in dit geval loopt u dus een renterisico.

Ongeveer 3 maanden voor het aflopen van de rentevastperiode ontvangt u een brief met daarin de rente voor de nieuwe rentevastperiode. Op dat moment kunt u desgewenst voor de nieuwe rentevastperiode een andere rentevastperiode kiezen als die beter past bij uw situatie.

Bekijk de actuele rentetarieven voor hypotheken.

Nee. Lloyds Bank hanteert één rentetarief zowel voor nieuwe als bestaande klanten. Wel maken we onderscheid in tariefklassen. Hoe minder u leent ten opzichte van de waarde van uw woning, des te lager is de rente die we u aan kunnen bieden.

Bekijk onze actuele rentetarieven.

Heeft u een Lloyds Bank Hypotheek en gaat u een nieuwe woning kopen? Dan kunt u bij ons in principe uw huidige hypotheekvoorwaarden ‘meeverhuizen’. 

Lees meer over onze verhuisregeling.

Wilt u weten wat er in uw specifieke situatie mogelijk is, neem dan contact op met onze Hypotheek Service Desk.