De hoogte van het rentepercentage wordt bepaald door de volgende factoren:

  • het basistarief 
  • opslagen in verband met ontwikkelingen op de kapitaalmarkten en kapitaalkosten
  • doorlopende kosten
  • individuele risico-opslagen
  • winstopslag

Variabele rente
Bij leningen met een maandvariabel rentepercentage wordt iedere maand door Lloyds Bank het rentepercentage per de eerste van de maand vastgesteld. Dit betekent dat Lloyds Bank het rentepercentage iedere maand kan wijzigen en dat van tevoren niet is vast te stellen wat de rente in de nieuwe maand zal zijn. U loopt dus een renterisico.

Als het rentepercentage stijgt, betaalt u per maand meer en als het rentepercentage daalt, betaalt u minder. Als u het renterisico wilt beperken, kunt u informeren naar de mogelijkheden om het rentepercentage voor een langere periode vast te zetten.
Bekijk de actuele rentetarieven voor hypotheken.

Vaste rente
Bij leningen met een vast rentepercentage wordt bij afloop van de rentevastperiode het rentepercentage voor de volgende rentevastperiode door Lloyds Bank vastgesteld. Dit betekent het rentepercentage aan het einde van iedere rentevaste periode kan wijzigen en dat van tevoren niet is vast te stellen wat de rente in de nieuwe rentevastperiode zal zijn. Ook in dit geval loopt u dus een renterisico.

Ongeveer 3 maanden voor het aflopen van de rentevastperiode ontvangt u een brief met daarin de rente voor de nieuwe rentevastperiode. Op dat moment kunt u desgewenst voor de nieuwe rentevastperiode een andere rentevastperiode kiezen als die beter past bij uw situatie.

Bekijk de actuele rentetarieven voor hypotheken.