Als de marktwaarde van uw woning is gestegen of uw hypotheek lager is geworden door een (extra) aflossing, dan kan het zijn dat uw hypotheek in een andere tariefklasse valt.

U kunt ons vragen de toepasselijke tariefklasse voor uw hypotheek te herzien als u kunt aantonen dat de verhouding tussen uw totale hypotheekbedrag en de marktwaarde van uw woning is gewijzigd. Dit toont u aan door middel van een origineel taxatierapport dat is opgemaakt door een gecertificeerd taxateur en maximaal 6 maanden oud is.

Neem hierover contact op met onze Hypotheek Service Desk.