Mail uw verzoek naar hypotheek@lloydsbank.nl onder vermelding van uw hypotheeknummer of neem contact op met onze Hypotheek Service Desk via nummer 020 200 83 88.

Na het passeren van uw hypotheek bij de notaris kunt u uw adreswijziging middels het formulier Adreswijziging doorgeven aan onze Hypotheek Service Desk. Het formulier kunt u (als .jpg of pdf-bestand) per e-mail sturen naar: hypotheek@lloydsbank.nl

U kunt het wijzigingsformulier ook per post sturen naar het volgende adres:

Lloyds Bank
t.a.v. Hypotheek Service Desk
Postbus 93020
1090 BA Amsterdam

Als u uit elkaar gaat of gaat scheiden dan is het wellicht mogelijk de hypotheek op één naam voort te zetten. De persoon die in de woning blijft wonen moet in dat geval de hypotheek alleen kunnen betalen. Het proces voor omzetting van de hypotheek en het ontvlechten van uw financiële situatie is complex en heeft fiscale gevolgen.

Het is alleen mogelijk om ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid aan te vragen met tussenkomst van een financieel adviseur (naar keuze) die u adviseert. Uw financieel adviseur kan uw verzoek tot ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid per e-mail indienen middels een aanvraagformulier. Heeft u nog geen financieel adviseur? Vind uw financieel adviseur

Let op: uw financieel adviseur dient een AFM vergunning te hebben. Ook verloopt alle communicatie aangaande de aanvraag via uw financieel adviseur.

U kunt uw verzoek e-mailen naar hypotheek@lloydsbank.nl onder vermelding van uw hypotheeknummer. 

U kunt ook contact opnemen met onze Hypotheek Service Desk via nummer 020 200 83 88.

Loopt uw hypotheek bij Lloyds Bank en wilt u deze verhogen? Bijvoorbeeld om een verbouwing te financieren? Dat kan op 2 manieren:

  1. Door gebruik te maken van de hogere inschrijving bij de notaris.
    Mogelijk heeft u bij uw eerste hypotheek de mogelijkheid gebruikt om de lening voor een hoger bedrag in te laten schrijven dan het destijds benodigde bedrag. In dat geval betaalt u geen notariskosten op het moment dat u de hypotheek wilt verhogen.
  2. Door een tweede hypotheek af te sluiten.
    Kunt u geen gebruik maken van een hogere inschrijving op uw eerste hypotheek? Dan kunt u een tweede hypotheek op uw huidige woning afsluiten. Hiervoor betaalt u opnieuw notariskosten. Het sluiten van een tweede hypotheek is alleen mogelijk als de eerste hypotheek ook via Lloyds Bank loopt.

Om een verhoging of tweede hypotheek aan te vragen kunt gebruik maken van het aanvraagformulier verhoging bestaande hypotheek. Ook moet u de Kennis- en Ervaringstoets succesvol afronden. U dient hiervoor een account aan te maken.

Het is niet mogelijk alleen een tweede hypotheek bij Lloyds Bank af te sluiten. Bel onze Hypotheek Service Desk voor de mogelijkheden om uw gehele hypotheek over te sluiten naar Lloyds Bank. U kunt ons bereiken op 020 200 83 88.