Common Reporting Standard (CRS) is een internationale standaard voor de uitwisseling van financiële gegevens. De internationale standaard is een wereldwijd automatisch uitwisselingssysteem met als doel het voorkomen van belastingontduiking en het behouden van de integriteit van belastingsystemen. De standaard is ontwikkeld door de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking (OECD) in juli 2014.