• Naam
  • Adres
  • Geboortedatum
  • Tax Identification Number (of een equivalent)
  • Het rekeningnummer of een equivalent
  • De naam of het lokale tax identification nummer van de financiële instelling
  • Het saldo op de rekening of de hoogte van betalingen op de rekening aan het eind het jaar of van een andere toepasselijke periode
  • Het bruto bedrag van betalingen op de rekening