FATCA heeft als doel te verzekeren dat Amerikaanse staatsburgers of personen die belastingplichtig zijn in de V.S. de juiste hoeveelheid Amerikaanse belasting betalen. Om aan de eisen van deze wet te voldoen moet Lloyds Bank gegevens over bepaalde rekeningen van personen die de Amerikaanse nationaliteit hebben of die belastingplichtig zijn in de V.S. doorgeven aan de Nederlandse belastingautoriteiten. De Nederlandse belastingdienst geeft deze informatie vervolgens jaarlijks door aan de Amerikaanse belastingautoriteiten.

FATCA is bedoeld om de transparantie van fiscale informatie te verbeteren. 

Als de gegevens in onze administratie erop wijzen dat u de Amerikaanse nationaliteit bezit, belastingplichtig bent in de V.S. of geboren bent in de V.S., dan moeten wij contact met u opnemen om uw fiscale status in de V.S. te bevestigen. Het is ook mogelijk dat wij contact met u moeten opnemen als de informatie die we hebben onvoldoende is om uw fiscale status in de V.S. te bevestigen. Deze informatie kan betrekking hebben op welk product dan ook dat u binnen de Groep aanhoudt.

Als deze voorschriften op u van toepassing zijn, dan worden de eerste gegevens in 2015 uitgewisseld met onze belastingautoriteiten (voor rekeningen die werden aangehouden in 2014).

Als u de Amerikaanse nationaliteit bezit of belastingplichtig bent in de V.S., dan moeten wij de volgende gegevens doorgeven: uw naam, uw Amerikaanse fiscale nummer (Taxpayer Identification Number of TIN) of uw geboortedatum en adres, rekeningnummer, rekeningtegoed of waarde van de rekening betalingen die zijn verricht met betrekking tot uw rekening(en).

Nee. Om aan de vereisten van de voorschriften voor privacybescherming te voldoen, moeten wij u laten weten dat uw gegevens worden, of kunnen worden, doorgegeven aan de Belastingdienst en daarna aan de Amerikaanse belastingautoriteiten. Omdat de doorgifte van deze informatie wettelijk verplicht is, hoeven wij hiervoor geen toestemming van de klant te verkrijgen.

Als wij niets van u horen tegen de uiterste datum die in de e-mail is aangegeven, zullen wij uw rekening, of uw rekeningaanvraag beëindigen. Tevens zullen wij uw gegevens moeten doorgeven aan de Belastingdienst. Zij zullen deze informatie vervolgens doorgeven aan de Amerikaanse belastingautoriteiten.

Als u wel antwoordt, dan zullen wij u schriftelijk bevestigen hoe u door de Amerikaanse belastingautoriteiten zal worden behandeld.

Als wij uw fiscale status in de V.S. niet kunnen vaststellen, dan nemen wij opnieuw contact met u op om u te vertellen waarom. U krijgt dan een nieuwe gelegenheid om de informatie te verstrekken die wij nodig hebben om uw fiscale status in de V.S. te bevestigen.

Als u denkt dat de gegevens die wij over u hebben onjuist zijn, neem dan contact met ons op via het telefoonnummer dat in de e-mail is aangegeven en wij helpen u graag verder.

Het is mogelijk dat we in de toekomst contact met u moeten opnemen als uw omstandigheden veranderen, of als de gegevens die wij over u hebben veranderen. Als we opnieuw contact met u moeten opnemen, dan zullen we duidelijk uitleggen wat de reden is.

U moet veranderingen in de gegevens voor uw rekening(en) aan ons doorgeven. Daarmee kunnen wij uw fiscale status in de V.S. opnieuw beoordelen. Als blijkt dat de veranderde gegevens mogelijk invloed hebben op uw fiscale status, dan zullen wij opnieuw contact met u opnemen.

Uit onze gegevens blijkt dat u (mogelijk) de Amerikaanse nationaliteit bezit of belastingplichtig bent in de V.S. Als u denkt dat deze gegevens onjuist zijn, neem dan contact met ons op via het telefoonnummer dat in de e-mail is aangegeven.

Het TIN is het fiscale identificatienummer dat wordt gebruikt door de Amerikaanse belastingautoriteiten. Dit nummer wordt afgegeven door de sociale zekerheidsadministratie in de V.S. (Social Security Administration of SSA), of rechtstreeks door de Amerikaanse belastingautoriteiten (Internal Revenue Service of IRS).

Lloyds Bank kan klanten geen belastingadvies geven, zoals advies over de gevolgen die de FATCA kan hebben voor uw rekening(en). Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te bepalen of u professioneel advies nodig hebt en of u contact moet opnemen met een belastingadviseur. Meer informatie is ook beschikbaar op de website van de Amerikaanse belastingautoriteiten, de Internal Revenue Service.