Het TIN is het fiscale identificatienummer dat wordt gebruikt door de Amerikaanse belastingautoriteiten. Dit nummer wordt afgegeven door de sociale zekerheidsadministratie in de V.S. (Social Security Administration of SSA), of rechtstreeks door de Amerikaanse belastingautoriteiten (Internal Revenue Service of IRS).