FATCA heeft als doel te verzekeren dat Amerikaanse staatsburgers of personen die belastingplichtig zijn in de V.S. de juiste hoeveelheid Amerikaanse belasting betalen. Om aan de eisen van deze wet te voldoen moet Lloyds Bank gegevens over bepaalde rekeningen van personen die de Amerikaanse nationaliteit hebben of die belastingplichtig zijn in de V.S. doorgeven aan de Nederlandse belastingautoriteiten. De Nederlandse belastingdienst geeft deze informatie vervolgens jaarlijks door aan de Amerikaanse belastingautoriteiten.

FATCA is bedoeld om de transparantie van fiscale informatie te verbeteren.