Lloyds Bank is een handelsnaam die in Nederland wordt gebruikt door Bank of Scotland plc. Bank of Scotland plc is een Britse bank en net als Nederland heeft het Verenigd Koninkrijk een depositogarantiestelsel, genaamd: ‘Financial Services Compensation Scheme’ (FSCS). Dat garandeert uw spaargeld in Britse ponden. Als de bank niet meer aan haar betalingsverplichtingen zou kunnen voldoen, is uw spaargeld bij Lloyds Bank gegarandeerd tot £ 85.000,-. In het FSCS-leaflet wordt verwezen naar het zgn. FRN nummer. Het FRN nummer van Bank of Scotland plc is 169628. 

Het precieze bedrag in euro’s hangt af van de wisselkoersen. Als het Britse pond minder waard wordt, kan het bedrag in euro’s lager worden. Als het Britse pond meer waard wordt, kan het bedrag in euro’s hoger worden. Op Bank of England vindt u de actuele wisselkoers.

In euro’s, voor uw deposito’s bij Lloyds Bank in Nederland.

In Britse ponden, voor deposito’s bij onderdelen van Bank of Scotland plc in het Verenigd Koninkrijk.

De gelden worden uitbetaald conform de wisselkoers op de dag waarop de bank niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen. Tussen deze datum en de datum van uitbetaling kan de wisselkoers wijzigen.

De regels van het Britse depositogarantiestelsel stellen dat, in geval dat de bank niet meer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, de meeste tegoeden binnen zeven dagen worden uitbetaald en in meer complexe gevallen binnen 20 werkdagen. Er geldt echter een uitzondering voor uitbetalingen in andere valuta (in dit geval de euro).

Daarom zal de uitbetaling in euro’s mogelijk langer duren dan de hierboven gestelde termijnen. In Europees verband is afgesproken dat de uitbetaling in andere valuta (in dit geval de euro) wordt gecoördineerd door de uitvoerder van het depositogarantiestelsel in dat land. In Nederland is dat De Nederlandsche Bank. De uitbetaling zal dus plaatsvinden door De Nederlandsche Bank. In een dergelijke situatie ontvangt u bericht van De Nederlandsche Bank en hoeft u zelf geen actie te ondernemen.

Nee, er is geen rentevergoeding over de periode vanaf het moment dat de bank niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen tot het moment van uitbetaling.

U kunt meer informatie vinden op de website van het FSCS.

In sommige gevallen kan een tegoed worden beschouwd als ‘tijdelijk hoog tegoed’ (bijvoorbeeld als gevolg van de verkoop van een woning, erfenis of verzekeringsuitkering). Een dergelijk tegoed kan tijdelijk tegen een hogere limiet (£ 1.000.000,-) beschermd worden gedurende zes maanden nadat het bedrag op uw rekening is bijgeschreven, of vanaf het moment dat een dergelijk bedrag wettelijk overdraagbaar is geworden.

Dit geldt vanaf 3 juli 2015. Meer details vindt u op de FSCS website en in het FSCS leaflet.

Indien de gelden zijn ondergebracht bij Halifax, Intelligent Finance (IF), Birmingham Midshires (BM Savings), Bank of Scotland, Bank of Scotland Private Banking, Bank of Scotland Germany, Bank of Wales of St. James’s Place Bank, evenals bepaalde tegoeden bij AA Savings en Saga worden in het geval dat de bank niet meer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen alle tegoeden opgeteld en tot maximaal £ 85.000,- uitgekeerd.

Nee, u spaart bij Bank of Scotland plc. Bank of Scotland plc en Lloyds Bank plc maken allebei deel uit van Lloyds Banking Group, maar hebben allebei een eigen bankvergunning.
Bank of Scotland plc gebruikt de handelsnaam Lloyds Bank in Nederland sinds 2013 voor spaarproducten en vanaf 2014 ook nieuwe hypotheken. Uw spaargeld bij Bank of Scotland plc wordt niet opgeteld bij uw eventuele spaargeld bij Lloyds Bank plc, aangezien Bank of Scotland plc en Lloyds Bank plc twee verschillende juridische entiteiten zijn.