Lloyds Bank is een handelsnaam die in Nederland wordt gebruikt door Lloyds Bank GmbH. Lloyds Bank GmbH is een Duitse bank en net als Nederland heeft Duitsland een depositogarantiestelsel. Als de bank niet meer aan haar betalingsverplichtingen zou kunnen voldoen, is uw spaargeld bij Lloyds Bank gegarandeerd tot € 100.000,-.

In sommige gevallen kan een tegoed worden beschouwd als ‘tijdelijk hoog tegoed’. Een dergelijk tegoed kan tijdelijk tegen een hogere limiet beschermd worden. 

In het geval dat op het moment van het faillissement van uw bank door u een tegoed wordt aangehouden dat direct verband houdt met de koop of verkoop van een particuliere eigen woning is een dergelijk tegoed onder het depositogarantiestelsel voor een periode van drie maanden na storting van het tegoed tot maximaal € 500.000,- EUR aanvullend beschermd. Verdere informatie kunt u vinden op: http://www.edb-banken.de.

Nee, u spaart bij Lloyds Bank GmbH. Lloyds Bank GmbH en Lloyds Bank plc maken allebei deel uit van Lloyds Banking Group, maar hebben allebei een eigen bankvergunning.
Uw spaargeld bij Lloyds Bank GmbH wordt niet opgeteld bij uw eventuele spaargeld bij Lloyds Bank plc, aangezien Lloyds Bank GmbH en Lloyds Bank plc twee verschillende juridische entiteiten zijn.