De regels van het Britse depositogarantiestelsel stellen dat, in geval dat de bank niet meer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, de meeste tegoeden binnen zeven dagen worden uitbetaald en in meer complexe gevallen binnen 20 werkdagen. Er geldt echter een uitzondering voor uitbetalingen in andere valuta (in dit geval de euro).

Daarom zal de uitbetaling in euro’s mogelijk langer duren dan de hierboven gestelde termijnen. In Europees verband is afgesproken dat de uitbetaling in andere valuta (in dit geval de euro) wordt gecoördineerd door de uitvoerder van het depositogarantiestelsel in dat land. In Nederland is dat De Nederlandsche Bank. De uitbetaling zal dus plaatsvinden door De Nederlandsche Bank. In een dergelijke situatie ontvangt u bericht van De Nederlandsche Bank en hoeft u zelf geen actie te ondernemen.