Lloyds Bank is een handelsnaam die in Nederland wordt gebruikt door Lloyds Bank GmbH. Lloyds Bank GmbH is een Duitse bank en net als Nederland heeft Duitsland een depositogarantiestelsel. Als de bank niet meer aan haar betalingsverplichtingen zou kunnen voldoen, is uw spaargeld bij Lloyds Bank gegarandeerd tot € 100.000,-.