Wij vragen naar uw inkomensgroep in het kader van de Wet ter voorkoming van Witwassen en het Financieren van Terrorisme (WWFT). Alle banken in Nederland moeten hiervoor verplicht een risicoprofiel van klanten opstellen. Lloyds Bank gebruikt onder andere de door de klant opgegeven inkomensgroep als onderdeel van het risicoprofiel. Wij willen benadrukken dat wij uw gegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.