Veelgestelde vragen

Lloyds Bank Hypotheken

Producten

Een Lloyds Bank hypotheek biedt u verschillende voordelen:
U kiest zelf welk traject u wilt volgen – via de website, via een aanvraagformulier of via een onafhankelijk financieel adviseur. U profiteert in alle gevallen van de laagste rentes die wij bieden. Lloyds Bank werkt snel, makkelijk en betrouwbaar.

Als u de hypotheek rechtstreeks bij Lloyds Bank afsluit, krijgt u nadat uw hypotheek akkoord is bevonden een rekening voor de behandelkosten (€ 300). Kiest u ervoor om de hypotheek via een onafhankelijk financieel adviseur af te sluiten, dan krijgt u van hem een rekening voor de gemaakte advieskosten.

Voor de administratie van uw lening werkt Lloyds Bank samen met Stater Nederland, een gerenommeerde organisatie die voor een groot aantal geldverstrekkers in Nederland de administratie uitvoert.

Ja. Deze code is van invloed op het maximale hypotheekbedrag dat u kunt lenen. Op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken leest u meer over de Regels voor hypotheekverstrekking

Voorwaarden

Kijk voor de algemene voorwaarden onder het menu 'hulp-contact' en klik dan op 'belangrijke documenten'. Of klik hier.

Procedure

 Het maken van de berekening kost u, als u de juiste informatie voorhanden hebt, ca 5 minuten. Vervolgens kost het aanvragen van een indicatief hypotheekaanbod ca twintig minuten. Als u hulp nodig heeft kunt u altijd terecht bij onze Hypotheek Service Desk, via telefoonnummer 020 200 83 88. Lees meer over het aanvragen van een hypotheek bij Lloyds Bank.

Loopt uw hypotheek bij Lloyds Bank en wilt u deze verhogen? Bijvoorbeeld om een verbouwing te financieren? Dat kan op 2 manieren:

 1. Door gebruik te maken van de hogere inschrijving bij de notaris. Mogelijk heeft u bij uw eerste hypotheek de mogelijkheid gebruikt om de lening voor een hoger bedrag in te laten schrijven dan het destijds benodigde bedrag. In dat geval betaalt u geen notariskosten op het moment dat u de hypotheek wilt verhogen. Om een verhoging aan te vragen kunt gebruik maken van het Aanvraagformulier verhoging bestaande hypotheek
 2. Door een tweede hypotheek af te sluiten. Kunt u geen gebruik maken van een hogere inschrijving op uw eerste hypotheek? Dan kunt u een tweede hypotheek op uw huidige woning afsluiten. Hiervoor betaalt u opnieuw notariskosten. Het sluiten van een tweede hypotheek is alleen mogelijk als de eerste hypotheek ook via Lloyds Bank loopt. Om een tweede hypotheek aan te vragen kunt u gebruik maken van het Aanvraagformulier verhoging hypotheek.

Het is niet mogelijk alleen een 2e hypotheek bij Lloyds Bank af te sluiten. Belt u voor mogelijkheden om uw gehele hypotheek over te sluiten naar Lloyds Bank onze Hypotheek Service Desk via nummer 020 200 83 88.

Variabele rente
Bij leningen met een maandvariabel rentepercentage wordt iedere maand door Lloyds Bank het rentepercentage per de eerste van de maand vastgesteld.

De hoogte van het rentepercentage wordt bepaald door de volgende factoren: het basistarief, opslagen in verband met ontwikkelingen op de kapitaalmarkten en kapitaalkosten, doorlopende kosten, individuele risico-opslagen en winstopslag. Dit betekent dat Lloyds Bank het rentepercentage iedere maand kan wijzigen en dat van tevoren niet is vast te stellen wat de rente in de nieuwe maand zal zijn. U loopt dus een renterisico.
Als het rentepercentage stijgt, betaalt u per maand meer en als het rentepercentage daalt, betaalt u minder. Als u het renterisico wilt beperken, kunt u informeren naar de mogelijkheden om het rentepercentage voor een langere periode vast te zetten.

Bekijk de actuele rentepercentages voor hypotheken.

Vaste rente
Bij leningen met een vast rentepercentage wordt bij afloop van de rentevastperiode voor de volgende rentevastperiode door Lloyds Bank het rentepercentage vastgesteld.
 
Ongeveer 3 maanden voor het verstrijken van de rentevastperiode ontvangt u een brief met daarin de rente voor de nieuwe rentevastperiode. Op dat moment kunt u voor de nieuwe rentevastperiode desgewenst een andere rentevastperiode kiezen als die beter past bij uw situatie.
 
De hoogte van het rentepercentage wordt bepaald door de volgende factoren: het basistarief, opslagen in verband met ontwikkelingen op de kapitaalmarkten en kapitaalkosten, doorlopende kosten, individuele risico-opslagen en winstopslag. Dit betekent dat Lloyds Bank het rentepercentage aan het einde van iedere rentevaste periode kan wijzigen en dat van tevoren niet is vast te stellen wat de rente in de nieuwe rentevaste periode zal zijn. Ook in dit geval loopt u dus een renterisico.

Bekijk de actuele rentepercentages voor hypotheken.

U bent verplicht om de waarde van een bestaande woning door een erkende taxateur te laten vaststellen. De kosten van de taxatie zijn voor uw rekening. De taxateur kijkt naar het type huis, de grootte, staat van onderhoud, de ligging, prijs van vergelijkbare huizen, etc.

Een taxatierapport dient te zijn opgemaakt door een persoon die daartoe bevoegd is en deze mag op geen enkele wijze betrokken zijn bij de transactie van (ver)koop of financiering.
Het taxatierapport dient te zijn opgemaakt door een persoon die is ingeschreven in het register van: de stichting Nederlands Register van Vastgoed Taxateurs (NRVT); of de stichting Instituut Certificatie en Register Makelaar- Taxateur onroerende zaken (CRMT); of de stichting Certificering VBO Makelaars (SCVM); of de stichting Register Taxateurs Onroerende Zaken (SRTOZ)

Verder moet het taxatierapport gevalideerd zijn door een WEW erkend instituut en mag het taxatierapport op het moment van hypotheekaanvraag niet ouder zijn dan 6 maanden.

De afstand tussen de te taxeren woning en de standplaats van de taxateur mag niet meer bedragen dan 20 kilometer.

Voor de steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag geldt dat de taxateur in dezelfde plaats als de te taxeren woning gevestigd dient te zijn.
Voor de provincies Groningen, Friesland en Zeeland geldt dat de taxateur binnen een straal van 30 kilometer van de te taxeren woning gevestigd moet zijn.

Het online aanvragen van een Lloyds Bank indicatief hypotheekaanbod is eenvoudig, geheel vrijblijvend en kost u niets.

 • U maakt online uw persoonlijke hypotheekberekening, eventueel met telefonische ondersteuning door onze Hypotheek Service Desk. Reken erop dat de nodige cijfers over uw financiële situatie benodigd zijn, zoals de hoogte van uw inkomen en de waarde van het onderpand.
 • Uw persoonlijke hypotheekberekening verschijnt direct op uw scherm.
 • U ondertekent de geprinte hypotheekberekening en stuurt deze naar Lloyds Bank. Vervolgens ontvangt u een indicatief hypotheekaanbod met daarin een renteverklaring van ons.
 • U retourneert de ondertekende renteverklaring en bekijkt de checklist voor de benodigde documenten en stuurt deze naar Lloyds Bank. 
 • Wij beoordelen uw aanvraag aan de hand van de documenten die u ons toestuurt. Wanneer uw aanvraag akkoord is, sturen wij u een bindend hypotheekaanbod.
 • U heeft een aantal dagen de tijd om het bindend hypotheekaanbod te accepteren. Nadat u dat gedaan heeft, kunt u een afspraak bij de notaris maken. Wij zorgen ervoor dat de hypotheekstukken bij uw notaris terechtkomen. Het passeren van de hypotheekakte en het uitbetalen van de gelden verloopt via de notaris van uw keuze. U kunt als u dat wilt gebruikmaken van de Excellent Notarisservice.
 • Tip: stuur de verzochte documenten snel en juist naar ons toe. Zo kunnen wij uw aanvraag sneller afhandelen.
 • Nadat uw hypotheek daadwerkelijk gepasseerd is bij de notaris, betaalt u € 300 aan behandelingskosten.

Vanaf het moment dat wij alle benodigde stukken ontvangen hebben beoordelen wij uw aanvraag. Dit duurt over het algemeen een tot drie weken. Indien u haast heeft, kunt u dit bij ons aangeven. Stuurt u het indicatief hypotheekaanbod en alle juiste benodigde documenten snel en tegelijkertijd in, dan versnelt dat de procedure.
Meer over het hypotheek aanvraagproces leest u hier.

Wanneer u uw eerste hypotheek niet bij Lloyds Bank heeft afgesloten, is het niet mogelijk om alleen een tweede hypotheek af te sluiten bij Lloyds Bank.

Wellicht is het oversluiten van uw huidige hypotheek naar Lloyds Bank een goede mogelijkheid om toch een extra bedrag te lenen voor bijvoorbeeld een verbouwing.

Hiervoor kunt u op onze website gratis en vrijblijvend een hypotheekberekening maken.
Natuurlijk kunt u voor vragen ook altijd contact opnemen met onze Hypotheek Service Desk via nummer 020 200 83 88.

Ja, het is mogelijk om een Starterslening af te sluiten bij een Lloyds Bank Hypotheek. Kijk voor meer informatie bij Starterslening

Nee, uw hypotheekaanbod is geheel vrijblijvend en kosteloos. U betaalt uitsluitend behandelingskosten als uw hypotheek daadwerkelijk passeert bij de notaris.

Wij brengen eventueel kosten in rekening wanneer u de geldigheidsduur van een Lloyds Bank hypotheekaanbod wilt verlengen. Indien de rente gedurende de tweede periode van drie maanden stijgt, bent u ons bereidstellingsprovisie verschuldigd. Deze provisie bedraagt 0,25% per verlengde maand, te rekenen over de totale hypotheeksom.

Ja, u kunt zoveel hypotheekberekeningen maken als u wilt. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Nee. Lloyds Bank hanteert één rentetarief zowel voor nieuwe als bestaande klanten. Wel maken we onderscheid in tariefklassen. Hoe minder u leent t.o.v. de waarde van uw woning, des te lager is de rente die we u aan kunnen bieden.
Kijkt hiervoor naar onze actuele rentetarieven.

Zo'n 3 maanden voordat uw rentevastperiode eindigt ontvangt u van ons per post een brief met een nieuw rentevoorstel. Wij bieden u standaard dezelfde rentevastperiode aan als u nu ook heeft. Mocht u voor een andere rentevastperiode willen kiezen, stuurt u uw verzoek dan naar Lloyds Bank of neemt u contact op met onze Hypotheek Service Desk via nummer 020 200 83 88.

Aan de hand van uw verzoek zullen wij een bindend hypotheekaanbod voor u opmaken met daarin de nieuwe rentevastperiode. Wij kunnen slechts één hypotheekaanbod per verzoek voor u opmaken. Wanneer u akkoord gaat met het aanbod dan moet u deze ondertekenen en retour sturen naar Lloyds Bank (dit mag ook een gescand document per e-mail zijn) voordat uw rentevastperiode is geëindigd. De nieuwe rente gaat dan in aansluitend op de einddatum van uw vorige rentevastperiode.

Let u voor de exacte data op de correspondentie horend bij het door u ontvangen hypotheekaanbod. Aan uw keuze om te kiezen voor een andere rentevastperiode zijn geen kosten verbonden. Uiteraard kunt u ook uw variabele rente kosteloos omzetten in een vaste rente.

Mail uw verzoek naar hypotheek@lloydsbank.nl onder vermelding van uw hypotheeknummer of neem contact op met onze Hypotheek Service Desk via nummer 020 200 83 88.

Na het passeren van uw hypotheek bij de notaris kunt u uw adreswijziging doorgeven aan ons administratiekantoor Stater.

Stater Nederland B.V.
Postbus 2686 3800 GE Amersfoort
Telefoon: 033 450 9300 (ma t/m vrij 08.30 - 17.30 uur)
Fax: 033 450 9542
Internet: www.stater.nl
E-mail: info@stater.nl of via het formulier Adreswijziging.

Mail uw verzoek naar Lloyds Bank onder vermelding van uw hypotheeknummer.

U kunt ook contact opnemen met onze Hypotheek Service Desk via nummer 020 200 83 88.

Als u uit elkaar gaat of gaat scheiden dan is het wellicht mogelijk de hypotheek op één naam voort te zetten. De persoon die in de woning blijft wonen moet in dat geval de hypotheek alleen kunnen betalen. Het proces voor omzetting van de hypotheek en het ontvlechten van uw financiële situatie is complex en heeft fiscale gevolgen.

Het is alleen mogelijk om ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid aan te vragen met tussenkomst van een financieel adviseur (naar keuze) die u adviseert. Uw financieel adviseur kan uw verzoek tot ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid per e-mail indienen middels een aanvraagformulier. Heeft u nog geen financieel adviseur? Vind uw financieel adviseur

Let op: Uw financieel adviseur dient een AFM vergunning te hebben. Ook verloopt alle communicatie aangaande de aanvraag via uw financieel adviseur.

Wanneer u uw hypotheek wilt verhogen of een tweede hypotheek wilt afsluiten kunt u daarvoor geen berekening maken op onze website. Daarvoor moet u een aanvraagformulier invullen. Nadat u dit formulier helemaal heeft ingevuld en ondertekend kunt u het opsturen naar:

Lloyds Bank 
Antwoordnummer 39115
1090 WC Amsterdam

of:

Lloyds Bank
Postbus 93020
1090 BA Amsterdam

Of de voorwaarden van uw huidige hypotheek hierin voorzien kunnen wij voor u bekijken. Neemt u hiervoor contact op met onze Hypotheek Service Desk via nummer 020 200 83 88

Indien u, bij een waardestijging van uw woning of door een (extra) aflossing, door middel van een origineel taxatierapport dat is opgemaakt door een gecertificeerd taxateur en maximaal 6 maanden oud kunt aantonen dat de verhouding tussen uw totale hypotheekbedrag en de marktwaarde van uw woning is gewijzigd en uw hypotheek daardoor in een andere tariefklasse zou vallen, kunt u Lloyds Bank vragen de toepasselijke tariefklasse voor uw hypotheek te herzien.

Rentemiddeling kan u de mogelijkheid bieden te profiteren van een huidige, lagere rente terwijl uw rentevastperiode nog niet is afgelopen. U breekt dan uw huidige rentevastperiode open. De boeterente die u dan moet betalen wordt uitgesmeerd over de nieuwe rentevastperiode.
Let op: rentemiddeling is niet altijd gunstig en hangt onder meer af van uw hypotheekvorm.

Lloyds Bank biedt geen rentemiddeling aan.

U kunt bij de Lloyds Bank Hypotheek energiebesparende maatregelen mee financieren. Voorwaarde is dat de hypotheek onder NHG condities wordt afgesloten. 

Let op. De rekenmodule op deze website houdt geen rekening met energiebesparende maatregelen. Als u deze mee wilt financieren, kunt u contact opnemen met de Hypotheek Service Desk.

Sinds 1 april 2017 zijn de zogenaamde ‘tijdklemmen’ op Kapitaalverzekering Eigen Woning-polissen (KEW) vervallen. Hiermee wordt bedoeld dat de minimale periode van premie-inleg -15 jaar of 20 jaar- fiscaal gezien niet langer als voorwaarde geldt wanneer u de verzekering afkoopt.

Met andere woorden: als u een KEW afkoopt of vanaf 1 april 2017 afgekocht en de afkoopwaarde aanwendt voor de aflossing op uw hypotheek, dan is de volledige afkoopwaarde vrij van belasting, ook als u niet aan de minimale termijn van premiebetaling heeft voldaan. Voorheen was het rendement binnen de afkoopwaarde belast indien u de voorgeschreven minimale periode van premiebetaling niet in acht nam.

Lloyds Bank hecht er groot belang aan dat u goed geïnformeerd bent over de gevolgen en mogelijke nadelen van voortijdige afkoop. Denk bijvoorbeeld aan:

 • afkoopkosten in de polis
 • kosten voor vervroegde aflossing van de hypotheek
 • gederfd rendement
 • gevolgen voor een tekort aan kapitaal voor aflossing van uw hypotheek aan het einde van de looptijd
 • mogelijk vervallen van de ingebouwde overlijdensrisicoverzekering
 • mogelijk verlies van fiscaal voordeel door (toekomstige) vermindering van hypotheekrenteaftrek

Lloyds Bank geeft u geen advies. U dient zich hiervoor te wenden tot een financieel adviseur.

Indien u een KEW bezit, dan heeft u deze, afhankelijk van uw aflosvorm, in zekerheid gegeven bij het aangaan van uw hypotheek en daarmee de rechten die voor uw KEW gelden overgedragen aan Lloyds Bank. Als u tot afkoop van uw KEW wenst over te gaan, dan zullen wij op individuele basis bepalen of en onder welke voorwaarden afkoop van de KEW is toegestaan. Indien Lloyds Bank haar medewerking geeft, moeten de vrijgekomen bedragen verplicht worden afgelost op de hypotheek. De algemene voorwaarden, specifiek die met betrekking tot vervroegde aflossing, zijn onverkort van toepassing.

Als u uw polis wenst af te kopen kunt u contact met ons opnemen.

Contact Lloyds Bank

U kunt ons bereiken op maandag t/m donderdag van 09.00 tot 21:00 uur en vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur. Bel 020 200 83 88.

Lloyds Bank heeft geen eigen adviseurs, maar kan u doorverwijzen naar een onafhankelijke adviseur in uw regio die u een persoonlijk advies kan geven. Hij of zij brengt uw persoonlijke financiële situatie in kaart en geeft op basis daarvan een deskundig advies op maat.

Over Lloyds Bank

Lloyds Bank is sinds 1999 als hypotheekverstrekker actief op de Nederlandse markt. Sinds 2010 biedt de bank ook een spaarrekening aan. De bank werkte voorheen onder de naam Bank of Scotland. Tegenwoordig worden de Nederlandse activiteiten uitgevoerd onder de naam Lloyds Bank.

Zowel Lloyds Bank als Bank of Scotland maken deel uit van Lloyds Banking Group.

Lloyds Bank Nederland onderscheidt zich van andere banken door vanuit een vernieuwend business model en een eigenzinnige visie de markt te bedienen. Kenmerkende bedrijfseigenschappen zijn betrouwbaarheid, kwaliteit, resultaatgerichtheid en het constante streven naar 'customer excellence'.