Hypotheek

Lloyds Bank biedt u een hypotheek aan die u zowel online als via een tussenpersoon kunt afsluiten. In beide gevallen profiteert u van een scherpe rente. Als u de hypotheek online aanvraagt, bespaart u op advies- en afhandelingskosten.

Voor het online aanvragen van uw hypotheek is het noodzakelijk dat u de Nederlandse taal beheerst en begrijpt*. Daarnaast dient u onze kennis- & ervaringstoets met goed gevolg af te ronden. U schat zelf de risico’s in en neemt zelfstandig beslissingen over rentevastperiode, overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Lloyds Bank geeft geen advies en u bent zelf verantwoordelijk voor uw keuzes.

Lloyds Bank behoudt zich het recht voor om op elk moment het aanvraagproces te staken en u door te verwijzen naar een onafhankelijk adviseur, bijvoorbeeld als het vermoeden bestaat dat u niet aan de bovenstaande criteria voldoet.

Let op: vanaf 1 mei 2017 is het tijdelijk niet mogelijk om een aflossingsvrij leningdeel aan te vragen.

De voordelen van de Lloyds Bank hypotheek

 • Gratis en vrijblijvend uw hypotheek berekenen;
 • Direct inzicht in uw hypotheek en maandlasten;
 • Bespaar op advieskosten, behandelingskosten, taxatie en notaris. Een hypotheek afsluiten kost bij ons € 300,-.

 

Kenmerken Lloyds Bank Hypotheek

 • Geldigheidsduur indicatief hypotheekaanbod 3 weken.
 • Hypotheek passeren binnen 3 maanden (90 dagen).
 • Verlenging aanbod met 3 maanden mogelijk (90 dagen).
 • Kosten verlenging 0,25% van de hoofdsom per maand indien aangeboden rente lager is dan rente op passeerdatum.
 • Verhuisregeling. 
Bereken gratis uw  hypotheekaanbod             Aan de slag

Hoe het werkt

Direct aan de slag

Wat kost een Lloyds Bank Hypotheek met NHG?

Dit rekenvoorbeeld betreft een annuïteitenhypotheek met een rentevastperiode van 10 jaar. De aanname is gedaan dat de debetrentevoet gelijk blijft tijdens de gehele looptijd. Als kostencomponenten zijn meegenomen: kosten inschrijving hypotheekregister € 350,-, taxatiekosten € 299,95, kosten voor de aanvraag NHG en behandelingskosten € 300,-. De totale kosten voor het verkrijgen van het krediet komen hiermee op € 949,95. De debetrentevoet is de nominale rente per jaar. Het JKP bestaat uit de totale kosten van de hypotheek, uitgedrukt als jaarlijks percentage. Het JKP wordt berekend door middel van een standaardformule en maakt het mogelijk tarieven van verschillende aanbieders goed te kunnen vergelijken.

Rekenvoorbeeld - NHG 10 jaar rentevast
Hypotheeksom € 200.000,-
Looptijd 360 maanden
Vaste debetrentevoet 1,70%
Jaarlijks kostenpercentage 1,75%
Termijnbedrag (mnd) € 710,-
Totaal te betalen bedrag € 256,415

Bestaand huis

U koopt een bestaande woning en wilt eventueel uw hypotheek meenemen.

Bestaande woning

Nieuwbouwwoning

U koopt een nieuw te bouwen woning en wilt eventueel uw hypotheek meenemen.

Nieuwbouwwoning

Hypotheek oversluiten

Een hypotheek die elders loopt, kunt u oversluiten naar Lloyds Bank.

Hypotheek oversluiten

 

Bereid u goed voor

Voordat u besluit een hypotheek zonder advies af te sluiten of te wijzigen, is het belangrijk om goed na te denken over de risico's. Deze risico's hebben wij voor u op een rij gezet.

 • Uw (gezamenlijk) inkomen kan in de toekomst dalen, bijvoorbeeld door het verliezen van een baan, het ingaan van (vervroegd) pensioen of als gevolg van echtscheiding.
 • Inkomsten uit vermogen en het vermogen zelf kunnen variëren. Hierdoor kan het moeilijker worden om de hypotheeklasten te betalen en de lening af te lossen. Let u dus goed op hoe u spaart en/of belegt.
 • Uw maandlasten kunnen stijgen, bijvoorbeeld als gevolg van een verandering van de hypotheekrente. Het aangaan van andere verplichtingen en hogere uitgaven voor levensonderhoud kunnen leiden tot hogere maandlasten. Dit kan ook gelden voor kosten die verbonden zijn aan de hypotheek en de woning, zoals verzekeringspremies, lokale heffingen, servicekosten en onderhoudskosten.
 • Aan het einde van de looptijd moet u de lening aflossen. Dit kan met opgebouwd kapitaal of door verkoop van uw woning. Er bestaat een risico dat de kapitaalopbouw en/ of de waarde van de woning onvoldoende zijn om de lening af te lossen.

Bovenstaande factoren kunnen ertoe leiden dat u niet meer aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen. Dit kan ertoe leiden dat de hypotheek wordt opgeëist en de lening moet worden terugbetaald. Kunt u de lening niet terugbetalen, dan wordt de woning gedwongen verkocht, met het risico dat de verkoopopbrengst niet voldoende is om de lening volledig af te lossen. Er ontstaat dan een restschuld. U bent verantwoordelijk voor de terugbetaling van deze restschuld. Indien u een hypotheek met NHG afsluit, kan deze borgstelling er mogelijk en onder voorwaarden voor zorgen dat u (gedeeltelijke) kwijtschelding krijgt. Meer informatie

Gedragscode Hypothecaire Financieringen

Op de hypotheken van Lloyds Bank zijn de Gedragscode Hypothecaire Financieringen en de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet van toepassing. Deze regelgeving heeft invloed op uw maximale hypotheeksom.
Lloyds Bank adviseert niet. De informatie op deze website en andere door Lloyds Bank te verstrekken mondelinge, schriftelijke of elektronische informatie is algemeen van aard en kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een persoonlijk advies. Uitgevoerde berekeningen zijn gebaseerd op algemene uitgangspunten en dus voorlopig en indicatief. Het afsluiten van een hypotheek doet u voor eigen rekening en risico. U bent zelf verantwoordelijk voor uw keuze en het gebruik van de informatie.

Privacy statement

Wij hechten veel waarde aan de privacy en beveiliging van de persoonlijke gegevens van onze klanten. Ook vinden wij het belangrijk om u helder te informeren over hetgeen wel en niet gebeurt met uw persoonsgegevens. Ons beleid is afgestemd op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en onze gegevensverwerking is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
Lees ons privacy statement


* Dutch language proficiency requirements

Filing an online mortgage application is only possible if you are proficient in the Dutch language. As part of the application process you are required by law to pass a test that measures your knowledge and experience with mortgages. This test is only available in Dutch. Furthermore, during the application process you are expected to independently select the term of the fixed interest rate, make decisions on life insurance, disability, and unemployment. Lloyds Bank does not offer any advisory services and withholds all responsibility regarding the choices made.

All mortgage applications are subject to approval by Lloyds Bank. Lloyds Bank can terminate the application process at any time and refer you to an independent advisor when you do not comply with the terms and conditions.