Vergoeding vervroegd aflossen hypotheek

Sinds 14 juli 2016 is de Europese hypotheekrichtlijn (MCD) van kracht. De MCD schrijft onder andere voor welke regels banken moeten hanteren bij het berekenen van de vergoeding voor vervroegd aflossen van een hypothecaire geldlening. Vanzelfsprekend werkt Lloyds Bank in overeenstemming met bepalingen van de MCD.

Op 20 maart 2017 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) nadere uitgangspunten voor de berekening van het financiële nadeel bij vervroegde aflossing van de hypotheek gepubliceerd.

Lloyds Bank is een onderzoek gestart naar de gevolgen die de publicatie heeft op de hoogte van de berekende vergoeding voor vervroegde aflossingen die op of na 14 juli 2016 hebben plaatsgevonden.

Heeft u na 14 juli 2016 vervroegd afgelost? Dan hoeft u niets te doen. U ontvangt vanzelf bericht van ons. Wij streven er naar u zo spoedig mogelijk schriftelijk te informeren. Zodra er meer bekend is zullen wij dit ook op onze website vermelden.