Uitslag Brits referendum

Ongetwijfeld heeft u in de media vernomen dat de Britse kiezer ervoor gekozen heeft de Europese Unie te willen verlaten.

Ongeacht de uitslag van het referendum blijft Lloyds Banking Group zich inspannen om de beste bank voor haar klanten te zijn en blijft ze haar klanten ondersteunen, zowel in Nederland als in het Verenigd Koninkrijk.

De omvang en planning van wijzigingen van de relatie van het Verenigd Koninkrijk met de Europese Unie worden nu onderwerp van gesprek tussen de Britse regering en de andere huidige leden van de EU. De verwachting is dat deze onderhandelingen een aantal jaar in beslag kunnen nemen.

Lloyds Banking Group neemt de tijd om eventueel benodigde toekomstige wijzigingen te overwegen en ervoor te zorgen dat we in staat zijn ons aan te passen aan wettelijke of andere veranderingen.

Uw spaargeld blijft gegarandeerd door het Britse depositogarantiestelsel.