Bank of Scotland plc heeft Nederlandse spaar- en hypotheekactiviteiten overgedragen aan Lloyds Bank GmbH

Binnenkort zal het Verenigd Koninkrijk naar verwachting de Europese Unie verlaten. Wij leggen uit wat de gevolgen van ‘brexit’ voor onze bank en uw hypotheek zijn.

Wat zijn de gevolgen voor onze bank?

Bank of Scotland plc is een Britse bank die in Nederland en Duitsland werkt met Europese paspoorten. Nadat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie heeft verlaten, zijn deze Europese paspoorten waarschijnlijk niet meer geldig. Daarom heeft Bank of Scotland plc de spaar- en hypotheekactiviteiten van haar Nederlandse en Duitse bijkantoren overgedragen aan Lloyds Bank GmbH. Deze nieuwe bank heeft een bankvergunning in Duitsland en staat onder toezicht van de Duitse toezichthouder Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). De Nederlandse activiteiten staan tevens onder toezicht van DNB en AFM. Lloyds Bank GmbH is ingeschreven bij de KvK (nr 72211342).

Wat betekent dit voor uw hypotheek?

Op 25 maart 2019 is uw hypotheek, en daarmee alle rechten en plichten die daar uit voortvloeien, contractueel overgedragen van Bank of Scotland plc aan Lloyds Bank GmbH. U zult in de praktijk weinig merken van deze verandering.

Belangrijk om te weten:

  • de met u gemaakte afspraken veranderen inhoudelijk niet
  • de benodigde wijzigingen in het kadaster en eventuele verpandingen van verzekeringen zijn door ons geregeld
  • de dienstverlening rondom uw hypotheek blijft ongewijzigd en dezelfde mensen blijven voor u werken


Lloyds Hypotheken B.V.

Voor klanten die een hypotheekaanbieding van Lloyds Hypotheken B.V. hebben ontvangen, geldt dat hun hypotheek nog zal passeren bij Lloyds Hypotheken B.V.
Hypotheken van Lloyds Hypotheken B.V. zullen op een later moment worden overgedragen aan Lloyds Bank GmbH. Wij zullen u daar vanzelfsprekend over informeren. 

Vanaf 25 maart 2019 brengen wij nieuwe hypotheekaanbiedingen uit via Lloyds Bank GmbH.

Wat betekent dit voor uw spaarrekening?

De overdracht van uw spaarrekening aan Lloyds Bank GmbH vond ook plaats op 25 maart 2019. De met u gemaakte afspraken veranderen inhoudelijk niet en ook de dienstverlening rondom uw spaarrekening blijft ongewijzigd. 

Nieuw depositogarantiestelsel

Spaargeld bij Lloyds Bank GmbH is gegarandeerd via het Duitse wettelijke garantiestelsel, het Entschädigungseinrichtung deutscher Bank (EdB) tot een maximum van € 100.000,-.

Nieuwe voorwaarden

Nadat wij uw hypotheek en/of spaarrekening hebben overgedragen van Bank of Scotland plc aan Lloyds Bank GmbH, zijn nieuwe voorwaarden van kracht. Deze zijn gelijk aan de huidige voorwaarden, op de volgende punten na:

  • ‘Bank of Scotland plc’ is vervangen door ‘Lloyds Bank GmbH’
  • de Britse toezichthouder is vervangen door de Duitse toezichthouder (BaFin)
  • het AFM nummer van Bank of Scotland plc is vervangen door het AFM nummer van Lloyds Bank GmbH
  • in de voorwaarden van uw spaarrekening is in plaats van het Britse depositogarantiestelsel, het Duitse depositogarantiestelsel van toepassing


Vragen? Wij staan voor u klaar.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op of lees onze veelgestelde vragen.