Wilt u dit jaar nog een extra aflossing doen of een declaratie laten uitbetalen vanuit uw bouwdepot? Houd dan rekening met de onderstaande data. Dan zorgen wij ervoor dat uw verzoek nog in 2022 wordt afgehandeld.

Declareren uit bouwdepot

U kunt gemakkelijk online een declaratie indienen via Mijn Hypotheek. Wilt u dat uw online declaratie nog in 2022 wordt uitbetaald? Verstuur deze dan uiterlijk op 23 december 2022 via Mijn Hypotheek. Declaratieformulieren die wij uiterlijk op 22 december 2022 via de post of e-mail ontvangen, betalen wij nog in 2022 uit.

Extra aflossen op uw hypotheek

De datum van binnenkomst van het geld bepaalt in welk jaar uw extra aflossing wordt geboekt. Uw extra aflossing telt dus mee voor uw jaarlijkse vergoedingsvrije ruimte in het jaar waarin het geld op onze rekening is bijgeschreven. Ook fiscaal telt uw extra aflossing mee voor het jaar waarin wij het geld van u ontvangen.

Wat betekent dit precies?

  • Wilt u er zeker van zijn dat wij uw extra aflossing nog in 2022 verwerken? En dat deze aflossing op uw jaaropgave over 2022 komt te staan? Zorg er dan voor dat het bedrag uiterlijk op 27 december 2022 op onze rekening staat.
  • Staat uw extra aflossing op 30 of 31 december 2022 op onze rekening? Dan telt uw extra aflossing ook nog mee voor het jaar 2022. Het kan zijn dat uw extra aflossing pas in januari 2023 door ons kan worden verwerkt. Het gevolg is dat uw extra aflossing niet op uw jaaropgave over 2022 komt te staan.
    Tip: U ziet uw extra aflossing dan ook niet terug in uw vooraf ingevulde aangifte over 2022 van de Belastingdienst. Bij het invullen van uw aangifte kunt u onze bevestiging van uw extra aflossing bij de hand houden.
  • Maak een extra aflossing voor 2023 ná 1 januari 2023 naar ons over.

Extra aflossen regelt u het makkelijkst door te betalen via iDEAL in Mijn Hypotheek.

Meer over extra aflossen