De hypotheekregels veranderen elk jaar. Wilt u in 2022 een huis kopen? Of heeft u al een hypotheek? Hieronder leest u wat de belangrijkste veranderingen per 1 januari 2022 voor u kunnen betekenen.

NHG-grens omhoog en borgtochtprovisie omlaag

In 2022 gaat de grens voor hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) omhoog. NHG is dan mogelijk voor huizen met een waarde tot €355.000,-. Dat is €30.000,- meer dan in 2021. Wilt u energiebesparende maatregelen meefinancieren? Dan mag u meer lenen dan de waarde van het huis. De maximale waarde van het huis is dan nog steeds €355.000,-, maar u mag dan tot €376.300,- lenen. De eenmalige kosten die u betaalt voor het afsluiten van een NHG-hypotheek (de borgtochtprovisie) dalen van 0,7% naar 0,6% van de hypotheek.

Woonquotes voor berekenen maximale hypotheek 

Ieder jaar publiceert het Nibud nieuwe woonquotes. Deze woonquotes bepalen hoeveel procent van het inkomen aan een hypotheek mag worden besteed. Op de website van het Nibud kunt u hier meer over lezen. 

Verdere verlaging hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrenteaftrek wordt al een paar jaar versneld afgebouwd. Mensen met een jaarinkomen hoger dan €69.398,- hebben vanaf 1 januari 2022 minder hypotheekrenteaftrek. Het aftrekpercentage daalt dan van 43% naar 40%. In 2023 gaat het tarief nog verder omlaag naar 37,05%. Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie. 

Overdrachtsbelasting

Kopers onder de 35 jaar die zelf in het huis gaan wonen, hoeven ook in 2022 geen overdrachtsbelasting te betalen. Voorwaarden zijn dat het huis niet meer dan €400.000,- mag kosten en dat er nog niet eerder gebruik is gemaakt van de vrijstelling van de overdrachtsbelasting. Kopers ouder dan 35 jaar die zelf in het huis gaan wonen, betalen 2% overdrachtsbelasting. Kopers van een huis voor de verhuur betalen 8% overdrachtsbelasting. 

Schenkingsvrijstelling eigen woning

Bent u tussen de 18 en 40 jaar en wilt u een schenking gebruiken voor de eigen woning? Bijvoorbeeld voor de aankoop, een verbouwing of het aflossen van de hypotheek? Dan betaalt u over een bedrag dat de Belastingdienst bepaalt (de schenkingsvrijstelling) geen schenkbelasting. In 2022 is dit bedrag maximaal €106.671,-. 

Meer weten?

Vraag ernaar bij uw financieel adviseur. Of neem contact op met onze Hypotheek Service Desk.