Uw privacy staat bij ons hoog in het vaandel. Wij hebben strenge procedures en controles om te zorgen dat uw persoonsgegevens optimaal beveiligd zijn. Vooruitlopend op de nieuwe Europese privacywetgeving die op 25 mei de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens vervangt, heeft Lloyds Bank deze nog verder aangescherpt. Hoe wij uw gegevens verwerken en beveiligen staat in duidelijke taal beschreven in ons vernieuwde privacy statement.