De Europese hypotheekrichtlijn

Sinds 14 juli 2016 is de Europese hypotheekrichtlijn (MCD) van kracht. De MCD schrijft onder andere voor welke regels banken moeten hanteren bij het berekenen van de vergoeding voor vervroegd aflossen van een hypothecaire geldlening. Vanzelfsprekend werkt Lloyds Bank in overeenstemming met bepalingen van de MCD.

Op 20 maart 2017 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) nadere uitgangspunten voor de berekening van het financiële nadeel bij vervroegde aflossing van de hypotheek gepubliceerd. Lloyds Bank heeft de nieuwe berekeningswijze inmiddels volledig geïmplementeerd in haar systemen en is een onderzoek gestart naar de gevolgen die de publicatie heeft op de hoogte van de berekende vergoeding voor vervroegde aflossingen die op of na 14 juli 2016 hebben plaatsgevonden.

Uit dit onderzoek is gebleken dat de berekening van de vergoeding bij vervroegd aflossen correct is uitgevoerd voor Aflossingsvrije-, Leven- en Effecten hypotheken. Als u voor een van deze hypotheekvormen na 14 juli 2016 een vergoeding voor vervroegd aflossen heeft betaald, dan heeft u dus geen recht op compensatie.

Op dit moment controleren wij nog de berekeningen voor de Spaar-, Annuïteiten- en Lineaire hypotheken. U krijgt nog in 2017 automatisch bericht van ons als blijkt dat u recht heeft op compensatie. U hoeft zelf niets te doen.