Kantoorwerk en duurzaamheid: een goed huwelijk

Lloyds Bank en haar meer dan 500 medewerkers in Amsterdam en Berlijn streven niet alleen het doel na om klanten altijd uitstekende producten en diensten aan te bieden. Zij zien het ook als hun verantwoordelijkheid om een duurzame bijdrage te leveren aan het verminderen van negatieve milieueffecten, zoals afval of CO₂-uitstoot.

Wat bedoelen wij met CO₂-neutraal?

Een bedrijf is CO₂-neutraal als de gevolgen van haar werkzaamheden, processen en producten worden berekend en gecompenseerd met behulp van internationaal erkende klimaatbeschermingsprojecten. CO₂-compensatieprojecten compenseren de uitstoot die lokaal niet vermeden kan worden.

 

 Stap voor stap naar meer CO₂-Neutraliteit met

1. Bepalen van onze CO₂-voetafdruk

Om onze CO₂-voetafdruk te bepalen, zetten we het bedrijf één keer per jaar volledig op zijn kop in samenwerking met ClimatePartner. Systematisch nemen we dan alle aandachtsgebieden door - van onze kantoorruimte tot het gedrag en de gewoonten van onze medewerkers.

Uit dit jaarlijkse onderzoek blijkt dat het grootste deel van onze CO₂-uitstoot veroorzaakt wordt door:

  • Woon-werkverkeer van medewerkers
  • Elektriciteitsverbruik in kantoren
  • Zakenreizen

2. Verminderen van CO₂-uitstoot

Aan de hand van de inzichten die we krijgen, ontwikkelen we een strategie om onze uitstoot op lange termijn te verminderen. Hiervoor stellen we ons samen met ClimatePartner concrete doelen.

We hebben al veel zaken in ons bedrijf duurzamer gemaakt. Bijvoorbeeld de manier om naar het werk te komen - met een voordelig fietsplan voor onze medewerkers. Dit vermindert niet alleen de belasting van het wegverkeer, maar vermindert ook de CO₂-uitstoot! 

3. Compensatie van de veroorzaakte CO₂-uitstoot.

We compenseren alle niet-vermijdbare CO₂-uitstoot die we samen met ClimatePartner berekenen door te investeren in klimaatbeschermingsprojecten. Denk hierbij aan herbebossingsmaatregelen of vervanging van klimaatschadelijke technologieën.

 Deze klimaatbeschermingsprojecten ondersteunen wij

 

Op www.climatepartner.com vindt u het certificaat met alle informatie over hoeveel CO₂ we hebben gecompenseerd en details over de klimaatbeschermingsprojecten.

Waterkracht - Congo

Het Virunga National Park in de Democratische Republiek Congo is niet alleen het oudste nationale park van Afrika, maar ook het thuis van mensen en dieren, zoals 's werelds laatste berggorilla's in het wild.

Dankzij de Rutshuru-rivier, waarvan de stroming de Matebe-riviercentrale aandrijft, hebben ongeveer 4 miljoen mensen toegang tot schone elektriciteit en kunnen ze afzien van klimaatschadelijke alternatieven zoals paraffine of houtskool.

Meer informatie
Wasserkraft

Bomen planten - Duitsland

Bosbranden, droogte, hitte en plagen zijn ook een gevolg van klimaatverandering en een grote bedreiging voor de Duitse bossen. ClimatePartner helpt herbebossing en omschakeling te bevorderen in een van de dichtst beboste landen van de EU.

Om klimaatneutraliteit te garanderen, ondersteunt ClimatePartner bovendien een internationaal erkend bosbeschermingsproject in Brazilië. Voor elke ton CO₂-compensatie wordt een nieuwe boom geplant in Duitse bossen.

Meer informatie
Aufforstung

Bosbescherming - Papoea-Nieuw-Guinea

Om het oerbos van April Salumei op Papoea-Nieuw-Guinea te beschermen, hebben verschillende inheemse volken hun krachten gebundeld om te strijden tegen het binnendringen van industrie in hun thuisland. Ze beschermen een gebied van 600.000 hectare ongerept regenwoud en daarmee een enorm belangrijk CO₂-reservoir.

Met behulp van dit klimaatbeschermingsproject kunnen kinderen naar school. Tegelijkertijd worden volwassenen ondersteund bij het vinden van een baan en wordt de gezondheidszorg versterkt.

Meer informatie
Urwald

Gouden kookovens - Peru

Het project Qori Q'oncha (Gouden Kookovens) van de Microsol-organisatie ondersteunt Peruaanse gezinnen met verbeterde kookovens om hun leven gemakkelijker te maken. In veel regio's wordt gekookt op open vuur, binnenshuis en met inadequate fornuizen, waardoor grote hoeveelheden energie ongebruikt blijven.

De verbeterde fornuizen besparen brandstof en CO₂ en hebben al meer dan 493.277 mensen geholpen.

Meer informatie
Saubere Kochöfen

Plastic soep- Wereldwijd

Onze zeeën en oceanen worden overspoeld door plastic - vooral landen in het zuiden van de wereld worstelen hiermee, omdat ze vaak niet over goede verwijderingsfaciliteiten beschikken. Om de hoeveelheid plastic te beperken, verzamelen inwoners van Haïti, Indonesië, Brazilië en de Filippijnen het plastic en leveren het in bij inzamelpunten in ruil voor geld, voedsel, drinkwater of schoolgeld. Het ingeleverde plastic wordt gerecycled en verwerkt tot nieuwe producten.

Voor elke 10 kg ingezameld plastic afval wordt een ton CO₂ gecompenseerd. De CO₂-compensatie vindt plaats via een Gold Standard klimaatbeschermingsproject, het windmolenpark op de Filipijnen  of via het windenergieproject op Aruba.

Meer informatie
Plastic Bank