Onze doelen

Lloyds Banking Group heeft zichzelf het doel gesteld om haar ecologische voetafdruk drastisch te verkleinen. Als onderdeel van de groep, geldt dit ook voor Lloyds Bank Nederland. Dit betekent dat wij bij al onze werkzaamheden rekening houden met onze impact op het milieu.

Verkleinen van onze invloed op het milieu

Het is onze ambitie om een zo duurzaam mogelijke bedrijfsvoering te realiseren. Hierbij ligt onze focus op die gebieden waar de effecten het grootst zijn, namelijk: CO2-uitstoot, energieverbruik, zakenreizen, recycling en gebruik van water.

Hypotheken-betalingsproblemen

Investeringen

Ons investeringsbeleid sluit aan bij de hierboven genoemde doelen. Daarbij houden wij ook rekening met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Dit uit zich onder andere in de volgende maatregelen:

  • Wij tolereren geen enkele vorm van slavernij en/of mensenhandel.
  • Wij zijn kritisch op nieuwe financieringen met betrekking tot fossiele brandstoffen.
  • Wij investeren niet in de ontbossing van natuurlijke ecosystemen en de niet-duurzame productie van palmolie.
  • Wij investeren niet in wapens die door internationale verdragen zijn veroordeeld (zoals clustermunitie, landmijnen, biologische en chemische wapens).

Diversiteit

Wij werken hard aan het creëren van een bank die een afspiegeling is van de moderne maatschappij. Binnen Lloyds Banking Group is dan ook geen ruimte voor discriminatie in welke vorm dan ook. Wij streven naar een inclusieve omgeving voor onze collega’s en klanten. Wij geloven dat dit nodig is om te slagen als een moderne organisatie.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over ons duurzaamheidsbeleid? Bekijk dan de informatie op de website van Lloyds Banking Group (Engelstalig). Op deze website vindt u bij ‘Downloads’ uitgebreidere toelichtingen per onderwerp op ons beleid.