Telefonisch het probleem verhelpen

Heeft u een klacht of bent u het ergens niet mee eens? Bel ons dan op. Verreweg de meeste klachten worden opgelost met een goed gesprek. 

Klacht indienen

Komen wij er telefonisch niet uit? Dan zijn er verschillende manieren waarop u een klacht kunt indienen.

Hoe dient u een klacht bij ons in?

Wat gebeurt er met uw klacht?

Na ontvangst van uw klacht krijgt u binnen 5 werkdagen bericht. Wij gaan met uw klacht aan de slag en proberen u zo snel mogelijk een antwoord te geven, maar in elk geval binnen 6 weken.

Heeft u na 6 weken geen antwoord gekregen? Dan kunt u uw klacht rechtstreeks voorleggen bij het Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Soms hebben wij aanvullende informatie nodig om u goed te kunnen antwoorden. Dan kunnen wij de termijn van 6 weken verlengen. U ontvangt dan uiterlijk een reactie binnen 6 weken, plus de periode dat wij in afwachting waren van de gevraagde informatie.

Als u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht

Bent u het niet eens met ons antwoord? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Wordt er in uw bezwaar nieuwe informatie bekend? Dan gaan wij uw klacht opnieuw beoordelen.

Bent u het met de (her)beoordeling van uw klacht niet eens? Dan kunt u uw klacht binnen 3 maanden na ons antwoord indienen bij het Kifid:

Klachten Instituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

U kunt uw klacht ook insturen via het Europese ODR Platform of voorleggen aan een bevoegde rechterlijke instantie.