Lloyds Bank is een handelsnaam van Bank of Scotland plc

Statutaire zetel

Bank of Scotland plc is geregistreerd in Schotland, nummer SC327000.

Bank of Scotland plc
The Mound
Edinburgh EH1 1YZ
Groot-Brittannië

Bank of Scotland plc is ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, onder nummer 34122516.

Nederlandse vestiging

Lloyds Bank is een handelsnaam van Bank of Scotland plc.

Het Nederlandse bijkantoor van Bank of Scotland plc handelt onder de namen Lloyds Bank en Bank of Scotland en is gevestigd aan:

De Entree 254
1101 EE 
Amsterdam

Routebeschrijving voor auto (Nederlands)

Directions by car (English)

Directions by foot (English)

Lloyds Bank / Bank of Scotland 
Postbus 93020
1090 BA Amsterdam

Lloyds Bank Spaar Service Desk:
sparen@lloydsbank.nl
Telefoon: 020-200 83 88.

Bank of Scotland plc staat ingeschreven bij de AFM als aanbieder van financiële producten, onder vergunningnummer 12000859. 
Bank of Scotland plc is lid van de Nederlandse Vereniging van Banken.
Bank of Scotland plc is lid van Thuiswinkel Waarborg.

Lloyds Bank Hypotheek Service Desk:
hypotheek@lloydsbank.nl
Telefoon: 020-200 83 88.

Na het passeren van uw hypotheek bij de notaris kunt u met vragen terecht bij Stater Nederland B.V.

Stater Nederland B.V.
Postbus 2687 3800 GE Amersfoort
Telefoon: 033 450 9300 (ma t/m vrij 08.30 - 17.30 uur)
Fax: 033 450 9542
Internet: www.stater.nl
E-mail: info@stater.com

Toezichthouder

Bank of Scotland plc werkt in Nederland op basis van een zogenaamd Europees Paspoort. Een Europees Paspoort stelt een bank met een vergunning in een land van de Europese Economische Ruimte in staat om te opereren in andere lidstaten. Het Europese Paspoort voor Bank of Scotland plc is verstrekt door de Britse toezichthouder, de Prudential Regulation Authority (PRA).


Prudentieel toezicht
Prudentieel toezicht richt zich op de soliditeit van financiële ondernemingen en draagt bij aan de stabiliteit van de financiële sector. De PRA is verantwoordelijk voor prudentieel toezicht op Bank of Scotland plc en haar Nederlandse bijkantoor.

De rol van De Nederlandsche Bank (DNB) is beperkt tot het uitoefenen van liquiditeitstoezicht op het Nederlandse bijkantoor van Bank of Scotland plc en het houden van toezicht op naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme (Wwft).


Gedragstoezicht
Het gedragstoezicht is gericht op ordelijke en transparante marktprocessen, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en een zorgvuldige behandeling van cliënten. In het Verenigd Koninkrijk gebeurt dit door de Financial Conduct Authority (FCA). De FCA is verantwoordelijk voor het gedragstoezicht op Bank of Scotland plc en haar Nederlandse bijkantoor.


Het Nederlandse bijkantoor van Bank of Scotland plc valt tevens onder het gedragstoezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM houdt toezicht op naleving van eisen uit de Wet financieel toezicht (Wft) op het gebied van deskundigheid, transparantie, integriteit, zorgplicht, zekerheid en een integere bedrijfsvoering.
Verder valt het Nederlandse bijkantoor van Bank of Scotland plc onder meer onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en het Burgerlijk Wetboek (BW).

Contactinformatie autoriteiten

Financial Conduct Authority (FCA)

12 Endeavour Square
London E20 1JN25 
Groot Brittannië
Telefoon: +44 (0) 20 7066 1000
www.fca.org.uk

Prudential Regulation Authority (PRA)

Bank of England
Threadneedle Street
GB-Londen EC2R 8AH
Groot Brittannië
Telefoon: +44 (0) 20 7601 4878
www.bankofengland.co.uk

De Nederlandsche Bank

Westeinde 1
1017 ZN Amsterdam
Telefoon: 020 524 9111
www.dnb.nl

Autoriteit Financiële Markten

Vijzelgracht 50 
1017 HS Amsterdam
Telefoon: 0900- 5400 540 
www.afm.nl