Lloyds Bank en Bank of Scotland zijn handelsnamen van Bank of Scotland plc. Lloyds Bank is ook een handelsnaam van Lloyds Hypotheken B.V.

Sinds 22 oktober 2018 worden nieuwe hypotheekaanbiedingen uitgebracht door Lloyds Hypotheken B.V.

Statutaire zetel

Bank of Scotland plc is geregistreerd in Schotland, nummer SC327000.

Gregistreeerd kantoor:
Bank of Scotland plc
The Mound
Edinburgh EH1 1YZ
Groot-Brittannië

Bank of Scotland plc is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, onder nummer 34122516 en bij de AFM als aanbieder van financiële producten onder vergunningnummer 12000859.

Bank of Scotland plc is lid van de Nederlandse Vereniging van Banken.

Lloyds Hypotheken B.V. is onderdeel van Bank of Scotland plc. Lloyds Hypotheken B.V. is gevestigd te Rotterdam en is ingeschreven bij de KvK onder nummer 24404321 en als aangesloten instelling van Bank of Scotland plc bij de AFM onder vergunningnummer 12000859.

Adres en contactgegevens Nederlandse vestiging

De Entree 254
1101 EE Amsterdam

Postbus 93020
1090 BA Amsterdam

Routebeschrijving voor auto (Nederlands)
Directions by car (English)
Directions by foot (English)

Spaar Service Desk:
sparen@lloydsbank.nl
020-200 83 88

Hypotheek Service Desk:
hypotheek@lloydsbank.nl
020-200 83 88

Toezichthouders

Bank of Scotland plc werkt in Nederland met een Europees Paspoort. Een Europees Paspoort stelt een bank met een vergunning in een land van de Europese Economische Ruimte in staat om te opereren in andere lidstaten. Het Europese Paspoort voor Bank of Scotland plc is verstrekt door de Britse toezichthouder, de Prudential Regulation Authority (PRA).

Prudentieel toezicht en liquiditeitstoezicht

Prudentieel toezicht richt zich op de soliditeit van financiële ondernemingen op lange termijn. Liquiditeitstoezicht richt zich op de financiële verplichtingen van de ondernemingen op korte termijn. De PRA is verantwoordelijk voor het prudentieel en liquiditeitstoezicht op Bank of Scotland plc en haar Nederlandse bijkantoor.

De rol van De Nederlandsche Bank (DNB) is beperkt tot het uitoefenen van integriteitstoezicht op het Nederlandse bijkantoor van Bank of Scotland plc. Hieronder valt het toezicht op naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet.

Gedragstoezicht

Het gedragstoezicht is gericht op ordelijke en transparante marktprocessen, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en een zorgvuldige behandeling van cliënten. In het Verenigd Koninkrijk gebeurt dit door de Financial Conduct Authority (FCA). De FCA is verantwoordelijk voor het gedragstoezicht op Bank of Scotland plc en haar Nederlandse bijkantoor.

Het Nederlandse bijkantoor van Bank of Scotland plc valt tevens onder het gedragstoezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM houdt toezicht op naleving van eisen uit de Wet financieel toezicht (Wft) op het gebied van deskundigheid, transparantie, integriteit, zorgplicht, zekerheid en een integere bedrijfsvoering. Verder zijn voor het Nederlandse bijkantoor van Bank of Scotland plc onder meer onder de de bepalingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en het Burgerlijk Wetboek (BW) van toepassing.

Contactgegevens toezichthouders

Financial Conduct Authority (FCA)

12 Endeavour Square
London E20 1JN25 
Groot Brittannië
+44 (0) 20 7066 1000
www.fca.org.uk

Prudential Regulation Authority (PRA)

Bank of England
Threadneedle Street
Londen EC2R 8AH
Groot Brittannië
+44 (0) 20 7601 4878
www.bankofengland.co.uk

De Nederlandsche Bank

Westeinde 1
1017 ZN Amsterdam
020 524 9111
www.dnb.nl

Autoriteit Financiële Markten

Vijzelgracht 50 
1017 HS Amsterdam
0900- 5400 540 
www.afm.nl