Lloyds Bank en Bank of Scotland zijn handelsnamen van Bank of Scotland plc. Lloyds Bank is ook een handelsnaam van Lloyds Hypotheken B.V.

Tussen 22 oktober 2018 en 24 maart 2019 worden nieuwe hypotheekaanbiedingen uitgebracht door Lloyds Hypotheken B.V.

Statutaire zetel

Bank of Scotland plc is geregistreerd in Schotland, nummer SC327000.

Gregistreeerd kantoor:
Bank of Scotland plc
The Mound
Edinburgh EH1 1YZ
Groot-Brittannië

Bank of Scotland plc is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, onder nummer 34122516 en bij de AFM als aanbieder van financiële producten onder vergunningnummer 12000859.

Bank of Scotland plc is lid van de Nederlandse Vereniging van Banken.

Lloyds Hypotheken B.V. is gevestigd te Rotterdam en is ingeschreven bij de KvK onder nummer 24404321. Lloyds Hypotheken B.V. heeft een vergunning bij de AFM als aanbieder van hypothecair krediet met vergunningsnummer 12045747.

Adres en contactgegevens Nederlandse vestiging

De Entree 254
1101 EE Amsterdam

Postbus 93020
1090 BA Amsterdam

Routebeschrijving voor auto (Nederlands)
Directions by car (English)
Directions by foot (English)

Spaar Service Desk:
sparen@lloydsbank.nl
020-200 83 88

Hypotheek Service Desk:
hypotheek@lloydsbank.nl
020-200 83 88

Europees paspoort

Bank of Scotland plc werkt in Nederland met een Europees Paspoort. Een Europees Paspoort stelt een bank met een vergunning in een land van de Europese Economische Ruimte in staat om te opereren in andere lidstaten. Het Europese Paspoort voor Bank of Scotland plc is verstrekt door de Britse toezichthouder, de Prudential Regulation Authority (PRA).

Prudentieel toezicht en liquiditeitstoezicht

Prudentieel toezicht en liquiditeitstoezicht richten zich op de soliditeit van financiële ondernemingen op de lange respectievelijk de korte termijn en dragen bij aan de stabiliteit van de financiële sector. De PRA is verantwoordelijk voor prudentieel toezicht op Bank of Scotland plc en haar Nederlandse bijkantoor.

Integriteitstoezicht

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt integriteitstoezicht op het Nederlandse bijkantoor van Bank of Scotland plc. Hieronder valt het toezicht op naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet.

Gedragstoezicht

Het gedragstoezicht is gericht op ordelijke en transparante marktprocessen, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en een zorgvuldige behandeling van cliënten. In het Verenigd Koninkrijk gebeurt dit door de Financial Conduct Authority (FCA). De FCA is verantwoordelijk voor het gedragstoezicht op Bank of Scotland plc en haar Nederlandse bijkantoor.

Het Nederlandse bijkantoor van Bank of Scotland plc valt tevens onder het gedragstoezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ook Lloyds Hypotheken B.V. valt onder het gedragstoezicht van de AFM. De AFM houdt toezicht op naleving van eisen uit de Wet financieel toezicht (Wft) op het gebied van deskundigheid, transparantie, integriteit, zorgplicht, zekerheid en een integere bedrijfsvoering. 

Contactgegevens toezichthouders

Financial Conduct Authority (FCA)

12 Endeavour Square
London E20 1JN25 
Groot Brittannië
+44 (0) 20 7066 1000
www.fca.org.uk

Prudential Regulation Authority (PRA)

Bank of England
Threadneedle Street
Londen EC2R 8AH
Groot Brittannië
+44 (0) 20 7601 4878
www.bankofengland.co.uk

De Nederlandsche Bank

Westeinde 1
1017 ZN Amsterdam
020 524 9111
www.dnb.nl

Autoriteit Financiële Markten

Vijzelgracht 50 
1017 HS Amsterdam
0900- 5400 540 
www.afm.nl

Situatie na 25 maart 2019

Lloyds Bank en Bank of Scotland zijn handelsnamen van Lloyds Bank GmbH. Lloyds Bank is ook een handelsnaam van Lloyds Hypotheken B.V.

Statutaire zetel

Lloyds Bank GmbH is geregistreerd in Duitsland, in het handelsregister van de arrondissementsrechtbank Charlottenburg, Berlijn (nr HRB 190317 B). Bestuurders: Franz von L‘Estocq en Bertil Bos. Voorzitter Raad van Commissarissen: Michael Jones.

Lloyds Bank GmbH is in Nederland ingeschreven bij de KvK onder nummer 72211342 en bij de AFM onder nummer 12046352. Lloyds Bank GmbH is lid van de Nederlandse Vereniging van Banken.

Lloyds Hypotheken B.V. is gevestigd te Rotterdam en is ingeschreven bij de KvK onder nummer 24404321. Lloyds Hypotheken B.V. is ingeschreven bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als aanbieder van hypothecair krediet onder vergunningnummer 12045747.

Contactgegevens Nederlandse vestiging Lloyds Bank GmbH en Lloyds Hypotheken B.V.

De Entree 254
1101 EE Amsterdam

Postbus 93020
1090 BA Amsterdam

Routebeschrijving voor auto (Nederlands)
Directions by car (English)
Directions by foot (English)

Spaar Service Desk:
sparen@lloydsbank.nl
020-200 83 88

Hypotheek Service Desk:
hypotheek@lloydsbank.nl
020-200 83 88

Europees paspoort

Lloyds Bank GmbH werkt in Nederland met een Europees Paspoort. Een Europees Paspoort stelt een bank met een vergunning in een land van de Europese Economische Ruimte in staat om te opereren in een andere lidstaat. Het Europese Paspoort voor Lloyds Bank GmbH is verstrekt door de Duitse toezichthouder, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

De vergunning voor Lloyds Hypotheken B.V. is verstrekt door de AFM.

Toezicht

Prudentieel en liquiditeitstoezicht

Prudentieel toezicht richt zich op de soliditeit van financiële ondernemingen op lange termijn. Liquiditeitstoezicht richt zich op de financiële verplichtingen van de ondernemingen op korte termijn. De BaFin is verantwoordelijk voor prudentieel en liquiditeitstoezicht op Lloyds Bank GmbH en haar Nederlandse bijkantoor.

Integriteitstoezicht

DNB houdt integriteitstoezicht op het Nederlandse bijkantoor van Lloyds Bank GmbH. Hieronder valt het  toezicht op naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme (Wwft).

Gedragstoezicht

Het gedragstoezicht is gericht op ordelijke en transparante marktprocessen, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en een zorgvuldige behandeling van cliënten. In Duitsland gebeurt dit door BaFin. Bafin is verantwoordelijk voor het gedragstoezicht op Lloyds Bank GmbH en haar Nederlandse bijkantoor. Het Nederlandse bijkantoor van Lloyds Bank GmbH  valt daarnaast onder het gedragstoezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Lloyds Hypotheken B.V. valt volledig onder het gedragstoezicht van de AFM en niet onder toezicht van BaFin. De AFM houdt toezicht op naleving van eisen uit de Wet financieel toezicht (Wft) en aanverwante wet- en regelgeving op het gebied van deskundigheid, transparantie, integriteit, zorgplicht, zekerheid en een integere bedrijfsvoering.

Contactgegevens toezichthouders

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Graurheindorfer Str. 108
53117 Bonn
Duitsland

www.bafin.de

De Nederlandsche Bank

Westeinde 1
1017 ZN Amsterdam
Telefoon: 020 524 9111

www.dnb.nl

Autoriteit Financiële Markten

Vijzelgracht 50 
1017 HS Amsterdam
Telefoon: 0900 5400 540 

www.afm.nl