Onze doelen

Lloyds Banking Group heeft zichzelf het doel gesteld om haar ecologische voetafdruk drastisch te verkleinen. Als onderdeel van de groep, geldt dit ook voor Lloyds Bank Nederland. Dit betekent dat wij bij al onze werkzaamheden rekening houden met onze impact op het milieu. Hierbij ligt onze focus op die gebieden waar de effecten het grootst zijn, namelijk: CO2-uitstoot, energieverbruik, zakenreizen, recycling en gebruik van water.

Een groenere toekomst op kantoor

Een concrete stap die wij gezet hebben is het omzetten van ons wagenpark naar elektrische auto's. Daarnaast heeft Lloyds Bank het hybride werken onderdeel gemaakt van haar bedrijfscultuur. Dit betekent dat medewerkers veel vanuit huis werken. Hierdoor is er minder woon-werkverkeer en hebben wij minder werkplekken nodig.

Lloyds Bank werkt CO₂-neutraal

Het is onze ambitie om een zo duurzaam mogelijke bedrijfsvoering te realiseren. Om dit te realiseren nemen wij actieve stappen om onze CO₂-uitstoot te verminderen. 

Meer informatie
Hypotheken-betalingsproblemen

Verduurzamen van uw woning

Klanten met een hypotheek bij ons hebben verschillende mogelijkheden om hun huis te verduurzamen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een extra bedrag te lenen om energiebesparende voorzieningen mee te financieren.

Meer informatie
Hypotheken-variabele rente vastzetten

Investeringen

Ons investeringsbeleid sluit aan bij de hierboven genoemde doelen. Daarbij houden wij ook rekening met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Dit uit zich onder andere in de volgende maatregelen:

  • Wij tolereren geen enkele vorm van slavernij en/of mensenhandel.
  • Wij zijn kritisch op nieuwe financieringen met betrekking tot fossiele brandstoffen.
  • Wij investeren niet in de ontbossing van natuurlijke ecosystemen en de niet-duurzame productie van palmolie.
  • Wij investeren niet in wapens die door internationale verdragen zijn veroordeeld (zoals clustermunitie, landmijnen, biologische en chemische wapens).

Meer informatie?

Wilt u meer weten over ons duurzaamheidsbeleid? Bekijk dan de informatie op de website van Lloyds Banking Group (Engelstalig). Op deze website vindt u onderaan bij ‘Download centre’ uitgebreidere toelichtingen per onderwerp op ons beleid.