Wij doen wij met uw persoonsgegevens?

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Lloyds Bank GmbH of door Lloyds Hypotheken B.V. Beide entiteiten zijn onderdeel van Lloyds Banking Group. U vindt hier meer informatie over Lloyds Banking Group. 

 • Het is van belang dat u begrijpt hoe wij de persoonsgegevens gebruiken die u aan ons heeft verstrekt. Wij raden u daarom aan om ons volledige Privacy Statement te lezen. 

 • Wij analyseren uw persoonsgegevens en de manier waarop u onze producten en diensten gebruikt. Deze informatie gebruiken wij zodat wij bijvoorbeeld:

  ✓ producten en diensten aan u kunnen leveren en deze kunnen verbeteren

  ✓ een relatie met u aan kunnen gaan en kunnen onderhouden

  ✓ kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen

  ✓ producten kunnen ontwikkelen die mogelijk interessant voor u zijn

 • Uw persoonsgegevens kunnen zowel binnen Lloyds Banking Group worden gedeeld als met organisaties die aan u en/of aan ons diensten verlenen. Uw persoonsgegevens delen wij alleen als hier een verplichting of goede reden voor is. Door deze informatie te delen, kunnen wij onze producten en diensten efficiënt leveren. Het kan zijn dat uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt. Ook dan kunt u er zeker van zijn dat wij uw persoonsgegevens goed beschermen.

 • Wij halen uw informatie uit verschillende bronnen. Dit kan bijvoorbeeld zijn uit:

  ✓ de contactmomenten die u met ons heeft (dit kan informatie zijn uit aanvraagformulieren of wat u vertelt in telefoongesprekken)

  ✓ de analyses die wij uitvoeren over hoe u onze producten en diensten gebruikt

  ✓ dat wat andere organisaties met ons delen over u (u kunt hierbij denken aan creditcardmaatschappijen, verzekeringsmaatschappijen, Bureau Krediet Registratie (BKR) of Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH)).

  Onder bepaalde omstandigheden maken wij gebruik van informatie over uw gezondheid of eventuele strafrechtelijke veroordelingen, maar dit doen wij alleen als dit bij wet is toegestaan of als u ons daartoe toestemming heeft gegeven.

 • Wij kunnen bij wet of wanneer er sprake is van een schriftelijke overeenkomst verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens te verzamelen. Indien u deze gegevens niet aan ons verstrekt, kan het zijn dat wij niet, of niet tijdig, aan deze verplichtingen kunnen voldoen, waardoor wij u geen producten kunnen leveren en/of diensten kunnen verlenen.

 • Bij wet heeft u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, waaronder:

  ✓ het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij van u verwerken;

  ✓ het recht om foutieve of onvolledige persoonsgegevens aan te laten passen;

  ✓ het recht ons te vragen uw persoonsgegevens niet langer te gebruiken of te verwijderen. Het verwijderen van persoonsgegevens kan alleen onder bepaalde omstandigheden.

 • Wij mogen ook persoonsgegevens verzamelen over personen met wie u een financiële relatie heeft. Dit kunnen personen zijn met wie u een hypotheek, gezamenlijke rekening of polis heeft. Denkt u hierbij aan bijvoorbeeld uw partner of afhankelijke gezinsleden. Dit kunnen ook mensen zijn waarmee u een zakelijke relatie heeft, zoals bestuurders of functionarissen van uw (eventuele) bedrijf. Wij verzamelen deze gegevens om onder meer aanvragen te beoordelen, diensten te verlenen en controles uit te voeren ten behoeve van kredietregistratie en fraudebestrijding.

 • Om uw aanvraag te verwerken mogen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan kredietregistratiebureaus zoals het Bureau Krediet Registratie (BKR). Deze bureaus mogen ook informatie over uw financiële geschiedenis verstrekken aan ons. Dit gebeurt om bijvoorbeeld uw kredietwaardigheid te beoordelen, uw identiteit te controleren, schulden op te sporen of criminele activiteiten te voorkomen. Uw gegevens worden ook gekoppeld aan de gegevens van eventuele gezamenlijke aanvragers of andere financiële partners.

 • De persoonsgegevens die wij verzamelen van u en van degenen waarmee u een financiële relatie heeft, mogen worden gedeeld met fraudebestrijdingsinstanties zoals de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH). Deze instanties gebruiken persoonsgegevens ter bestrijding van fraude en witwassen van gelden en om uw identiteit te controleren. Als er fraude wordt ontdekt, dan kan het zijn dat een bepaalde dienst, financiering of dienstverband aan u wordt geweigerd.

 • Wilt  u meer weten over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken? Neem dan gerust contact met ons op via ons contactformulier. U kunt ons ook bellen op 020 200 83 88.

Meer weten over hoe wij uw gegevens verwerken?

U leest er alles over in het Privacy Statement.

Lees meer

Het Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd in januari 2024